Kết quả đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện của nghiên cứu sinh Lê Thanh Hải

10/09/2021

Sáng 10 tháng 9 năm 2021, tại Viện Chăn nuôi – số 9 Tân Phong, Thụy Phương - Bắc Từ Liêm – Hà Nội, Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện (theo Quyết định thành lập Hội đồng số 306/QĐ-VCN-KHĐT&HTQT ngày 28 tháng 6 năm 2021) đã họp để đánh giá luận án cho nghiên cứu sinh Lê Thanh Hải theo hình thức trực tuyến.

Đề tài: Chọn tạo hai dòng vịt cao sản hướng thịt cho chăn nuôi thâm canh

Ngành: Di truyền và Chọn giống vật nuôi           

Mã số: 9 62 01 08                       

Ng­­ười hư­­ớng dẫn khoa học:    

1. TS. Dương Xuân Tuyển

2. TS. Nguyễn Hữu Tỉnh

Cơ sở đào tạo: Viện Chăn nuôi

Tham dự buổi đánh giá luận án cho Nghiên cứu sinh cấp Viện có các Thành viên trong Hội đồng đánh giá luận án; Viện trưởng TS. Phạm Công Thiếu; Phó Viện trưởng TS . Ngô Thị Kim Cúc; Phó Viện trưởng TS. Phạm Doãn Lân; Đại diện phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác Quốc tế; Tập thể Thầy hướng dẫn và đông đảo cá Quý vị đại biểu.

Hội đồng đánh giá luận án có 07 thành viên gồm:

TT

Họ và tên, Học hàm học vị

Đơn vị công tác

Chức danh trong Hội đồng

1

PGS.TS. Nguyễn Văn Đức

Hội Chăn nuôi Việt Nam

Chủ tịch

2

PGS.TS. Trần Huê Viên

Đại học Nông lâm Thái Nguyên

Phản biện 1

3

PGS.TS. Đôc Đức Lực

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Phản biện 2

4

PGS.TS. Hoàng Văn Tiệu

Hội Chăn nuôi Việt Nam

Phản biện 3

5

PGS.TS. Trần Thanh Vân

Đại học Thái Nguyên

Ủy viên

6

TS. Nguyễn Văn Trọng

Cục Chăn nuôi

Ủy viên

7

TS. Lê Thị Nga

Hội Chăn nuôi Việt Nam

Thư ký

 

Buổi đánh giá Luận án được diễn ra trong không khí trang trọng. Tiến trình đánh giá luận án theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy chế đào tạo trình độ Tiến sĩ của Viện Chăn nuôi.

Kết quả đánh giá luận án với số phiếu tán thành 7/7 (đạt 100%).

Luận án được lưu trữ tại Thư viện Quốc gia, Thư viện và Website của Viện Chăn nuôi.

Một số hình ảnh tại buổi đánh giá luận án 


Thầy Chủ tịch Hội đồng điều hành buổi đánh giá luận án (ảnh: Khâu Thị Định)

Các Thầy Cô trong Hội đồng đánh giá luận án và NCS chụp ảnh lưu niệm (ảnh: Võ Hoài Hương)

Người tổng hợp: Khâu Thị Định

Video


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi