Kết quả đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện của nghiên cứu sinh Lê Thị Mai Hoa

19/10/2022

Sáng 19/10/2022, tại Viện Chăn nuôi – số 9 Tân Phong, Thụy Phương - Bắc Từ Liêm – Hà Nội, Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện (theo Quyết định thành lập Hội đồng số 339/QĐ-VCN-KHĐT&HTQT ngày 07 tháng 9 năm 2022) đã họp để đánh giá luận án cho nghiên cứu sinh Lê Thị Mai Hoa.

Đề tài: Đặc điểm ngoại hình, khả năng sản xuất của con lai giữa vịt Biển 15-Đại Xuyên, vịt Trời và vịt Star 53.

Ngành: Chăn nuôi

Mã số: 9 62 01 05                       

Ng­­ười hư­­ớng dẫn khoa học:    

1. TS. Nguyễn Văn Duy

2. PGS.TS. Hoàng Văn Tiệu

Cơ sở đào tạo: Viện Chăn nuôi

Tới dự buổi đánh giá luận án cho Nghiên cứu sinh cấp Viện có các Thành viên trong Hội đồng đánh giá luận án; Viện trưởng TS. Phạm Công Thiếu; Phó Viện trưởng TS. Phạm Doãn Lân; Đại diện phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác Quốc tế; Tập thể Thầy hướng dẫn; Đồng nghiệp và đông đảo các Quý vị Đại biểu.

Hội đồng đánh giá luận án có 07 thành viên gồm:

TT

Họ và tên, Học hàm học vị

Cơ quan công tác

Chức danh trong Hội đồng

1

PGS.TS. Nguyễn Văn Đức

Hội Chăn nuôi Việt Nam

Chủ tịch

2

PGS.TS. Trần Huê Viên

Đại học Nông lâm Thái Nguyên

Phản biện 1

3

PGS.TS. Nguyễn Huy Đạt

Hội Chăn nuôi Việt Nam

Phản biện 2

4

TS. Nguyễn Quý Khiêm

Viện Chăn nuôi

Phản biện 3

5

PGS.TS. Phạm Kim Đăng

Học viện nông nghiệp Việt Nam

Ủy viên

6

TS. Phạm Công Thiếu

Viện Chăn nuôi

Ủy viên

7

TS. Hồ Lam Sơn

Hội Chăn nuôi Việt Nam

Ủy viên Thư ký

 Buổi đánh giá Luận án được diễn ra trong không khí trang trọng. Tiến trình đánh giá luận án theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy chế đào tạo trình độ Tiến sĩ của Viện Chăn nuôi.

Kết quả đánh giá luận án với số phiếu tán thành 7/7 (đạt 100%).

Luận án được lưu trữ tại Thư viện Quốc gia, Thư viện và Website của Viện Chăn nuôi.

Một số hình ảnh tại Hội đồng đánh giá luận án

Chủ tịch Hội đồng chấm luận án điều hành Hội nghị

NCS trình bày luận án trước Hội đồng

Phó Viện trưởng TS. Phạm Doãn Lân - Phụ trách đào tạo. Đại diện cơ sở đào tạo trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo cho NCS

Lãnh đạo Phòng Khoa học, Đào tạo và HTQT tặng hoa chúc mừng NCS
Tập thể Hội đồng đánh giá luận án, đại diện cơ sở đào tạo, tập thể Thầy hướng dẫn và đại diện đơn vị nơi NCS công tác chụp ảnh lưu niệm cùng NCS
Tập thể Hội đồng đánh giá luận án chụp ảnh lưu niệm cùng NCS
Tập thể Thầy hướng dẫn tặng hoa và chụp ảnh lưu niệm cùng NCS
Lãnh đạo cơ quan nơi NCS công tác tặng hoa chúc mừng NCS

Tổng hợp: Khâu Thị Định


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi