Kết quả đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện của nghiên cứu sinh Lê Tuấn An

02/06/2021

Sáng 02 tháng 6 năm 2021, tại Viện Chăn nuôi – số 9 Tân Phong, Thụy Phương - Bắc Từ Liêm – Hà Nội, Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện (theo Quyết định thành lập Hội đồng số 136/QĐ-VCN-KHĐT&HTQT ngày 02 tháng 4 năm 2021) đã họp để đánh giá luận án cho nghiên cứu sinh Lê Tuấn An.

Đề tài: Sử dụng phụ phẩm chế biến chè bổ sung tanin trong khẩu phần nuôi bò thịt nhằm giảm phát thải khí mê-tan

Ngành: Chăn nuôi           

Mã số: 9 62 01 05                       

Ng­­ười hư­­ớng dẫn khoa học:    

1. PGS.TS. Trần Hiệp

2. TS. Chu Mạnh Thắng

Cơ sở đào tạo: Viện Chăn nuôi

Tới dự buổi đánh giá luận án cho Nghiên cứu sinh cấp Viện có các Thành viên trong Hội đồng đánh giá luận án; Viện trưởng TS. Phạm Công Thiếu; Phó Viện trưởng TS. Phạm Doãn Lân; Đại diện phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác Quốc tế; Tập thể Thầy hướng dẫn.

Hội đồng đánh giá luận án có 07 thành viên gồm:

TT

Họ và tên, Học hàm học vị

Cơ quan công tác

Chức trách trong Hội đồng

1

GS.TS. Nguyễn Xuân Trạch

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Chủ tịch

2

GS.TS. Lê Đức Ngoan

Đại học Nông Lâm Huế

Phản biện 1

3

PGS.TS. Bùi Quang Tuấn

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Phản biện 2

4

TS. Trần Thị Bích Ngọc

Viện Chăn nuôi

Phản biện 3

5

PGS.TS. Phạm Kim Đăng

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Ủy viên

6

PGS.TS. Nguyễn Hưng Quang

Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Ủy viên

7

TS. Nguyễn Thành Trung

Viện Chăn nuôi

Thư ký

 

Buổi đánh giá Luận án diễn ra trong thời điểm tình hình dịch covid19 đang diễn biến phức tạp, Viện Chăn nuôi đã tổ chức Hội nghị theo đúng tinh thần phòng dịch cao: chuẩn bị khẩu trang, nước sát khuẩn tay, kết nối thiết bị họp online với thành viên Hội đồng không tham dự trực tiếp. Tuy vậy, Buổi đánh giá Luận án được diễn ra trong không khí trang trọng. Tiến trình đánh giá luận án theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy chế đào tạo trình độ Tiến sĩ của Viện Chăn nuôi.

Kết quả đánh giá luận án với số phiếu tán thành 7/7 (đạt 100%).

Luận án được lưu trữ tại Thư viện Quốc gia, Thư viện và Website của Viện Chăn nuôi.

Một số hình ảnh tại buổi đánh giá luận án 

Toàn cảnh Hội đồng

Tập thể Hội đồng đánh giá luận án chụp ảnh lưu niệm cùng NCS

Tập thể Hội đồng đánh giá luận án, tập thể Thầy hướng dẫn, Đại diện đơn vị đào tạo chụp ảnh lưu niệm cùng NCS

 

 

Tổng hợp tin: Khâu Thị Định _ Phòng Khoa học, Đào tạo và HTQT

Video


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi