Kết quả đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện của nghiên cứu sinh Lê Văn Hà

08/09/2022

Sáng 8 tháng 9 năm 2022, tại Viện Chăn nuôi – số 9 Tân Phong, Thụy Phương - Bắc Từ Liêm – Hà Nội, Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện (theo Quyết định thành lập Hội đồng số 303/QĐ-VCN-KHĐT&HTQT ngày 28 tháng 7 năm 2022) đã họp để đánh giá luận án cho nghiên cứu sinh Lê Văn Hà.

Đề tài: Sử dụng vỏ quả chanh leo (Passiflora edulis) làm thức ăn cho bò sữa tại Sơn La

Ngành: Dinh dưỡng và Thức ăn chăn nuôi

Mã số: 9 62 01 07                       

Ng­­ười hư­­ớng dẫn khoa học:    

1. GS.TS. Nguyễn Xuân Trạch

2. TS. Nguyễn Văn Quang

Cơ sở đào tạo: Viện Chăn nuôi

Tới dự buổi đánh giá luận án cho Nghiên cứu sinh cấp Viện có các Thành viên trong Hội đồng đánh giá luận án; Viện trưởng TS. Phạm Công Thiếu; Phó Viện trưởng TS. Phạm Doãn Lân; Đại diện phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác Quốc tế; Tập thể Thầy hướng dẫn; Đồng nghiệp và đông đảo các Quý vị Đại biểu.

Hội đồng đánh giá luận án có 07 thành viên gồm:

TT

Họ và tên, Học hàm học vị

Cơ quan công tác

Chức danh trong Hội đồng

1

PGS.TS. Nguyễn Hưng Quang

Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Chủ tịch

2

PGS.TS. Phạm Kim Đăng

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Phản biện 1

3

PGS.TS. Mai Thị Thơm

Hội Chăn nuôi Việt Nam

Phản biện 2

4

PGS.TS. Lê Thị Thanh Huyền

Viện Chăn nuôi

Phản biện 3

5

TS. Phạm Công Thiếu

Viện Chăn nuôi

Ủy viên

6

TS. Trần Văn Thăng

Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Ủy viên

7

TS. Nguyễn Thành Trung

Viện Chăn nuôi

Ủy viên thư ký

 Buổi đánh giá Luận án được diễn ra trong không khí trang trọng. Tiến trình đánh giá luận án theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy chế đào tạo trình độ Tiến sĩ của Viện Chăn nuôi.

Kết quả đánh giá luận án với số phiếu tán thành 7/7 (đạt 100%).

Luận án được lưu trữ tại Thư viện Quốc gia, Thư viện và Website của Viện Chăn nuôi.

Một số hình ảnh tại Hội đồng đánh giá luận án

Chủ tịch Hội đồng điều hành Hội đồng đánh giá luận án

NCS trình bày luận án trước Hội đồng

Viện trưởng TS. Phạm Công Thiếu đại diện cơ sở đào tạo phát biểu tại buổi đánh giá luận án

Viện trưởng TS. Phạm Công Thiếu đại diện cơ sở đào tạo trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo cho NCS

Tập thể Hội đồng đánh giá luận án chụp ảnh lưu niệm cùng NCS

Tập thể Hội đồng đánh giá luận án, đại diện cơ sở đào tạo, tập thể Thầy hướng dẫn và đại diện đơn vị nơi NCS công tác chụp ảnh lưu niệm cùng NCS

Tập thể Thầy hướng dẫn tặng hoa và chụp ảnh lưu niệm cùng NCS

Tổng hợp: Khâu Thị Định


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi