Kết quả đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện của nghiên cứu sinh Lưu Văn Tráng

11/01/2022

Chủ tịch Hội đồng điều khiển Hội đồng đánh giá Luận án

Sáng 11 tháng 01 năm 2022, tại Viện Chăn nuôi – số 9 Tân Phong, Thụy Phương - Bắc Từ Liêm – Hà Nội, Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện (theo Quyết định thành lập Hội đồng số 498/QĐ-VCN-KHĐT&HTQT ngày 10 tháng 11 năm 2021) đã họp để đánh giá luận án cho nghiên cứu sinh Lưu Văn Tráng.

Đề tài: Chọn lọc nâng cao năng suất lợn Duroc, Landrace và Yorkshire thuần nuôi tại Công ty lợn giống hạt nhân Dabaco

Ngành: Di truyền và chọn giống vật nuôi           

Mã số: 9 62 01 08                       

Ng­­ười hư­­ớng dẫn khoa học:    

1. GS.TS. Đặng Vũ Bình

2. PGS.TS. Lê Thị Thanh Huyền

Cơ sở đào tạo: Viện Chăn nuôi

Tới dự buổi đánh giá luận án cho Nghiên cứu sinh cấp Viện có các Thành viên trong Hội đồng đánh giá luận án; Viện trưởng TS. Phạm Công Thiếu; Phó Viện trưởng TS. Phạm Doãn Lân; Đại diện phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác Quốc tế; Tập thể Thầy hướng dẫn; Đồng nghiệp và đông đảo các Quý vị Đại biểu.

Hội đồng đánh giá luận án có 07 thành viên gồm:

TT

Họ và tên, Học hàm học vị

Cơ quan công tác

Chức danh trong Hội đồng

1

GS.TS. Vũ Đình Tôn

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Chủ tịch

2

PGS.TS. Trần Huê Viên

Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Phản biện 1

3

PGS.TS. Phạm Kim Đăng

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Phản biện 2

4

TS. Đoàn Văn Soạn

Hội Chăn nuôi Việt Nam

Phản biện 3

5

PGS.TS. Đỗ Đức Lực

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Ủy viên

6

TS. Phạm Kim Dung

Cục Chăn nuôi

Ủy viên

7

TS. Trịnh Hồng Sơn

Viện Chăn nuôi

Ủy viên Thư ký

Buổi đánh giá Luận án được diễn ra trong không khí trang trọng. Tiến trình đánh giá luận án theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy chế đào tạo trình độ Tiến sĩ của Viện Chăn nuôi.

Kết quả đánh giá luận án với số phiếu tán thành 7/7 (đạt 100%).

Luận án được lưu trữ tại Thư viện Quốc gia, Thư viện và Website của Viện Chăn nuôi.

Một số hình ảnh tại Hội đồng đánh giá luận án

NCS trình bày luận án trước Hội đồng đánh giá

Phó Viện trưởng TS. Phạm Doãn Lân phát biểu tại buổi đánh giá luận án

Phó Viện trưởng TS. Phạm Doãn Lân – đại diện cơ sở đào tạo trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo và tặng hoa chúc mừng cho NCS

NCS phát biểu cảm ơn tại Hội đồng đánh giá luận án

Tập thể Hội đồng đánh giá luận án chụp ảnh lưu niệm cùng NCS

Tập thể Hội đồng đánh giá luận án, đại diện cơ sở đào tạo, tập thể Thầy hướng dẫn và đại diện cơ quan nơi NCS công tác chụp ảnh lưu niệm cùng NCS

Thầy Cô hướng dẫn chụp ảnh lưu niệm cùng NCS

Đại diện cơ quan nơi NCS công tác tặng hoa và chúc mừng NCS

Đại diện đơn vị chuyên môn tặng hoa chúc mừng NCS

Tổng hợp: Khâu Thị Định


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi