Kết quả đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Hồng Nhung

02/02/2021

Sáng 02 tháng 2 năm 2021, tại Viện Chăn nuôi – số 9 Tân Phong, Thụy Phương - Bắc Từ Liêm – Hà Nội, Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện (theo Quyết định thành lập Hội đồng số 666/QĐ-VCN-KHĐT&HTQT ngày 29/12/2020) đã họp để đánh giá luận án cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Hồng Nhung.

Đề tài: Khả năng sinh trưởng và năng suất sinh sản của lợn Landrace, Yorkshire từ nguồn gen G+ Pháp

Ngành: Chăn nuôi           

Mã số: 9 62 01 05                       

Ng­­ười hư­­ớng dẫn khoa học:    

1. PGS.TS. Đỗ Đức Lực

2. TS. Phạm Doãn Lân

Cơ sở đào tạo: Viện Chăn nuôi

Tới dự buổi đánh giá luận án cho Nghiên cứu sinh cấp Viện có các Thành viên trong Hội đồng đánh giá luận án; Viện trưởng TS. Phạm Công Thiếu; Đại diện phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác Quốc tế; Đại diện Lãnh đạo đơn vị quản lý chuyên môn – Trung tâm nghiên cứu Lợn Thụy Phương; Tập thể Thầy hướng dẫn.

Hội đồng đánh giá luận án có 07 thành viên gồm:

TT

Họ và tên, Học hàm học vị

Cơ quan công tác

Chức trách trong Hội đồng

1

PGS.TS. Đinh Văn Chỉnh

Hội Chăn nuôi Việt Nam

Chủ tịch

2

PGS.TS. Nguyễn Văn Đức

Hội Chăn nuôi Việt Nam

Phản biện 1

3

PGS.TS. Trần Văn Phùng

Đại học Nông lâm Thái Nguyên

Phản biện 2

4

PGS.TS. Phan Xuân Hảo

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Phản biện 3

5

TS. Phạm Công Thiếu

Viện Chăn nuôi

Ủy viên

6

TS. Phạm Thị Kim Dung

Cục Chăn nuôi

Ủy viên

7

TS. Phạm Sỹ Tiệp

Hội Bảo vệ động vật Việt Nam

Thư ký

 Buổi đánh giá Luận án diễn ra trong thời điểm tình hình dịch covid19 đang diễn biến phức tạp, Viện Chăn nuôi đã tổ chức Hội nghị theo đúng tinh thần phòng dịch cao: chuẩn bị khẩu trang, nước sát khuẩn tay cho các Thầy trong Hội đồng, phòng họp sát khuẩn và không quá 20 người. Tuy vậy, Buổi đánh giá Luận án được diễn ra trong không khí trang trọng. Tiến trình đánh giá luận án theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy chế đào tạo trình độ Tiến sĩ của Viện Chăn nuôi.

Kết quả đánh giá luận án với số phiếu tán thành 7/7 (đạt 100%).

Luận án được lưu trữ tại Thư viện Quốc gia, Thư viện và Website của Viện Chăn nuôi.

Một số hình ảnh tại buổi đánh giá luận án

Các Thành viên Hội đồng đánh giá luận án chụp ảnh lưu niệm cùng Nghiên cứu sinh (ảnh: Võ Hoài Hương)

Các Thành viên Hội đồng đánh giá luận án, tập thể Thầy hướng dẫn chụp ảnh lưu niệm cùng Nghiên cứu sinh (ảnh: Võ Hoài Hương)

Khâu Thị Định _ Phòng Khoa học, Đào tạo và HTQT (tổng hợp)

Video


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi