Kết quả đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Mười

21/09/2021

Sáng ngày 21 tháng 9 năm 2021, tại Viện Chăn nuôi – số 9 Tân Phong, Thụy Phương - Bắc Từ Liêm – Hà Nội, Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện (theo Quyết định thành lập Hội đồng số 318/QĐ-VCN-KHĐT&HTQT ngày 06/7/2021) đã họp để đánh giá luận án cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Mười.

Đề tài: Chọn lọc nâng cao năng suất hai dòng gà Lạc Thủy và khả năng cho thịt của con lai giữa gà Lạc Thủy với Lương Phượng

Ngành: Chăn nuôi           

Mã số: 9 62 01 05                       

Ng­­ười hư­­ớng dẫn khoa học:    

1. TS. Phạm Công Thiếu

2. PGS.TS. Nguyễn Huy Đạt

Cơ sở đào tạo: Viện Chăn nuôi

Tới dự buổi đánh giá luận án cho Nghiên cứu sinh cấp Viện có các thành viên trong Hội đồng đánh giá luận án; Viện trưởng TS. Phạm Công Thiếu; Phó Viện trưởng TS. Ngô Thị Kim Cúc; Phó Viện trưởng TS. Phạm Doãn Lân; Đại diện phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác Quốc tế; Đại diện Lãnh đạo đơn vị quản lý chuyên môn; Tập thể Thầy hướng dẫn.

Hội đồng đánh giá luận án có 07 thành viên gồm:

TT

Họ và tên, Học hàm học vị

Cơ quan công tác

Chức trách trong Hội đồng

1

GS.TS. Nguyễn Duy Hoan

Đại học Thái Nguyên

Chủ tịch

2

PGS.TS. Nguyễn Văn Đức

Hội Chăn nuôi Việt Nam

Phản biện 1

3

PGS.TS. Trần Huê Viên

Đại học Nông lâm Thái Nguyên

Phản biện 2

4

PGS.TS. Phạm Kim Đăng

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Phản biện 3

5

PGS.TS. Hoàn Văn Tiệu

Hội Chăn nuôi Việt Nam

Ủy viên

6

TS. Nguyễn Quý Khiêm

Viện Chăn nuôi

Ủy viên

7

TS. Lê Thị Nga

Hội Chăn nuôi Việt Nam

Thư ký

Buổi đánh giá Luận án diễn ra trong thời điểm tình hình dịch covid19 đang diễn biến phức tạp, Viện Chăn nuôi đã tổ chức Hội nghị theo đúng tinh thần phòng dịch cao và thực hiện theo đúng chỉ thị phòng dịch, kết nối thiết bị họp trực tuyến với thành viên Hội đồng không tham dự trực tiếp, phòng họp sát khuẩn và không quá 20 người. Tuy vậy, Buổi đánh giá Luận án được diễn ra trong không khí trang trọng. Tiến trình đánh giá luận án theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy chế đào tạo trình độ Tiến sĩ của Viện Chăn nuôi.

Kết quả đánh giá luận án với số phiếu tán thành 7/7 (đạt 100%).

Luận án được lưu trữ tại Thư viện Quốc gia, Thư viện và Website của Viện Chăn nuôi.

Một số hình ảnh tại buổi đánh giá luận án

Hội đồng đánh giá luận án cho NCS Nguyễn Thị Mười (ảnh Khâu Thị Định)

NCS trình bày luận án trước Hội đồng (ảnh Khâu Thị Định)

Đại diện cơ sở đào tạo Phó Viện trưởng TS. Phạm Doãn Lân phát biểu tại buổi đánh giá luận án (ảnh Khâu Thị Định)

Tập thể Thầy Cô trong Hội đồng đánh giá luận án chụp ảnh lưu niệm cùng NCS (ảnh Võ Hoài Hương)

Khâu Thị Định - tổng hợp

Video


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi