Kết quả đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện của nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Ba

29/04/2021

Sáng 29 tháng 4 năm 2021, tại Viện Chăn nuôi – số 9 Tân Phong, Thụy Phương - Bắc Từ Liêm – Hà Nội, Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện (theo Quyết định thành lập Hội đồng số 105/QĐ-VCN-KHĐT&HTQT ngày 12/3/2021) đã họp để đánh giá luận án cho nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Ba.

Đề tài: Một số đặc điểm di truyền ở mức độ phân tử của 15 giống lợn nội Việt Nam

Ngành: Di truyền và Chọn giống vật nuôi

Mã số: 9 62 01 08                       

Ng­­ười hư­­ớng dẫn khoa học:    

1. TS. Phạm Doãn Lân

2. TS. Nguyễn Văn Hậu

Cơ sở đào tạo: Viện Chăn nuôi

Tới dự buổi đánh giá luận án cho Nghiên cứu sinh cấp Viện có các Thành viên trong Hội đồng đánh giá luận án; Viện trưởng TS. Phạm Công Thiếu; Phó Viện trưởng TS. Ngô Thị Kim Cúc; Phó Viện trưởng TS. Phạm Doãn Lân; Đại diện phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác Quốc tế; Đại diện Lãnh đạo đơn vị quản lý chuyên môn - Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ tế bào động vật; Tập thể Thầy hướng dẫn; Các nhà khoa học, nghiên cứu sinh, sinh viên, bạn bè, đồng nghiệp, gia đình của nghiên cứu sinh và đông đảo Quý vị đại biểu.

Hội đồng đánh giá luận án có 07 thành viên gồm:

TT

Họ và tên, Học hàm học vị

Cơ quan công tác

Chức danh trong Hội đồng

1

PGS.TS. Nguyễn Văn Đức

Hội Chăn nuôi Việt Nam

Chủ tịch

2

PGS.TS. Phan Xuân Hảo

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Phản biện 1

3

PGS.TS. Đồng Văn Quyền

Viện Công nghệ sinh học

Phản biện 2

4

PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Vân

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

Phản biện 3

5

PGS.TS. Võ Thị Bích Thủy

Viện nghiên cứu hệ gen

Ủy viên

6

TS. Nguyễn Văn Hạnh

Viện Công nghệ sinh học

Ủy viên

7

TS. Phạm Văn Giới

Viện Chăn nuôi

Thư ký

 Buổi đánh giá Luận án được diễn ra trong không khí trang trọng. Tiến trình đánh giá luận án theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy chế đào tạo trình độ Tiến sĩ của Viện Chăn nuôi.

Kết quả đánh giá luận án với số phiếu tán thành 7/7 (đạt 100%).

Luận án được lưu trữ tại Thư viện Quốc gia, Thư viện và Website của Viện Chăn nuôi.

Một số hình ảnh tại buổi đánh giá luận án

Chủ tịch Hội đồng điều khiển buổi đánh giá luận án

Nghiên cứu sinh trình bày luận án trước Hội đồng đánh giá luận án

Đại diện tập thể Thầy hướng dẫn TS. Phạm Doãn Lân phát biểu tại buổi đánh giá luận án

NCS phát biểu cảm ơn tại buổi đánh giá luận án

Viện trưởng TS. Phạm Công Thiếu trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo cho NCS

Viện trưởng TS. Phạm Công Thiếu tặng hoa chúc mừng NCS

Tập thể Hội đồng đánh giá luận án chụp ảnh lưu niệm cùng NCS

Tập thể Hội đồng đánh giá luận án, tập thể Thầy hướng dẫn, Đại diện đơn vị đào tạo, Đại diện đơn vị chuyên môn chụp ảnh lưu niệm cùng NCS

 

 

 

Khâu Thị Định _ Phòng Khoa học, Đào tạo và HTQT

Video


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi