Kết quả đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện của nghiên cứu sinh Phạm Hải Ninh

15/12/2022

Sáng 15 tháng 12 năm 2022, tại Viện Chăn nuôi – số 9 Tân Phong, Thụy Phương - Bắc Từ Liêm – Hà Nội, Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện (theo Quyết định thành lập Hội đồng số 418/QĐ-VCN-KHĐT&HTQT ngày 08 tháng 11 năm 2022) đã họp để đánh giá luận án cho nghiên cứu sinh Phạm Hải Ninh.

Đề tài: Đặc điểm sinh học và khả năng sản xuất của lợn Hương

Ngành: Chăn nuôi

Mã số: 9 62 01 05                       

Ng­­ười hư­­ớng dẫn khoa học:    

1. TS. Phạm Công Thiếu

2. PGS.TS. Lê Thị Thanh Huyền

Cơ sở đào tạo: Viện Chăn nuôi

Tới dự buổi đánh giá luận án cho Nghiên cứu sinh cấp Viện có các Thành viên trong Hội đồng đánh giá luận án; Ban Giám đốc Viện Chăn nuôi; Đại diện phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác Quốc tế; Tập thể Thầy hướng dẫn; Đồng nghiệp và đông đảo các Quý vị Đại biểu.

Hội đồng đánh giá luận án có 07 thành viên gồm:

TT

Họ và tên, Học hàm học vị

Cơ quan công tác

Chức danh trong Hội đồng

1

PGS.TS. Nguyễn Văn Đức

Hội Chăn nuôi Việt Nam

Chủ tịch

2

PGS.TS. Phan Xuân Hảo

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Phản biện 1

3

PGS.TS. Nguyễn Mạnh Hà

Phân viện Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai

Phản biện 2

4

TS. Phạm Sỹ Tiệp

Hội Bảo vệ động vật Việt Nam

Phản biện 3

5

GS.TS. Lê Đình Phùng

Đại học Nông Lâm Huế

Ủy viên

6

PGS.TS. Trần Huê Viên

Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Ủy viên

7

TS. Trịnh Hồng Sơn

Viện Chăn nuôi

Ủy viên Thư ký

Buổi đánh giá Luận án được diễn ra trong không khí trang trọng. Tiến trình đánh giá luận án theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy chế đào tạo trình độ Tiến sĩ của Viện Chăn nuôi.

Kết quả đánh giá luận án với số phiếu tán thành 7/7 (đạt 100%).

Luận án được lưu trữ tại Thư viện Quốc gia, Thư viện và Website của Viện Chăn nuôi.

Một số hình ảnh tại Hội đồng đánh giá luận án

Chủ tịch Hội đồng PGS.TS. Nguyễn Văn Đức điều hành buổi đánh giá Luận án

NCS trình bày Luận án trước Hội đồng đánh giá Luận án

NCS trình bày Luận án trước Hội đồng đánh giá Luận án

Đại diện tập thể Thầy hướng dẫn, Viện trưởng TS. Phạm Công Thiếu phát biểu tại buổi đánh giá luận án

Đại diện cơ sở đào tạo, Phó Viện trưởng TS. Phạm Phạm Doãn Lân trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo cho NCS và tặng hoa chúc mừng NCS

Tập thể Hội đồng đánh giá luận án chụp ảnh lưu niệm cùng NCS

Tập thể Hội đồng đánh giá Luận án, Đại diện cơ sở đào tạo, tập thể Thầy hướng dẫn và đại diện đơn vị nơi NCS công tác chụp ảnh lưu niệm cùng NCS

Tập thể Thầy hướng dẫn và Ban Giám đốc Viện chụp ảnh lưu niệm cùng NCS

 

Tổng hợp: Khâu Thị Định


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi