Kết quả đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện của nghiên cứu sinh Phạm Ngọc Thạch

05/02/2021

Sáng 05 tháng 2 năm 2021, tại Viện Chăn nuôi – số 9 Tân Phong, Thụy Phương - Bắc Từ Liêm – Hà Nội, Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện (theo Quyết định thành lập Hội đồng số 648/QĐ-VCN-KHĐT&HTQT ngày 16/12/2021) đã họp để đánh giá luận án cho nghiên cứu sinh Phạm Ngọc Thạch.

Đề tài: Nghiên cứu sử dụng chế phẩm sinh học phân giải xơ trong khẩu phần nuôi bò

Ngành: Chăn nuôi           

Mã số: 9 62 01 05                       

Ng­­ười hư­­ớng dẫn khoa học:    

1. TS. Phạm Kim Cương

2. PGS.TS. Mai Văn Sánh

Cơ sở đào tạo: Viện Chăn nuôi

Tới dự buổi đánh giá luận án cho Nghiên cứu sinh cấp Viện có các Thành viên trong Hội đồng đánh giá luận án; Viện trưởng TS. Phạm Công Thiếu; Phó Viện trưởng TS. Ngô Thị Kim Cúc; Phó Viện trưởng TS. Phạm Doãn Lân; Đại diện phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác Quốc tế; Đại diện Lãnh đạo đơn vị quản lý chuyên môn; Tập thể Thầy hướng dẫn.

Hội đồng đánh giá luận án có 07 thành viên gồm:

TT

Họ và tên, Học hàm học vị

Cơ quan công tác

Chức trách trong Hội đồng

1

GS. TS. Vũ Duy Giảng

Hội Chăn nuôi Việt Nam

Chủ tịch

2

PGS.TS. Bùi Quang Tuấn

Học Viện Nông nghiệp Việt Nam

Phản biện 1

3

PGS.TS. Nguyễn Hưng Quang

Đại học Nông lâm Thái Nguyên

Phản biện 2

4

PGS.TS. Dương Văn Hợp

Đại học Quốc gia Hà Nội

Phản biện 3

5

GS.TS. Lê Đình Phùng

Đại học Nông Lâm Huế

Ủy viên

6

PGS.TS. Phạm Kim Đăng

Học Viện Nông nghiệp Việt Nam

Ủy viên

7

TS. Nguyễn Thành Trung

Viện Chăn nuôi

Thư ký

 

Buổi đánh giá Luận án diễn ra trong thời điểm tình hình dịch covid19 đang diễn biến phức tạp, Viện Chăn nuôi đã tổ chức Hội nghị theo đúng tinh thần phòng dịch cao: chuẩn bị khẩu trang, nước sát khuẩn tay cho các Thầy trong Hội đồng, kết nối thiết bị họp trực truyến với thành viên Hội đồng không tham dự trực tiếp, phòng họp sát khuẩn và không quá 20 người. Tuy vậy, buổi đánh giá Luận án được diễn ra trong không khí trang trọng. Tiến trình đánh giá luận án theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy chế đào tạo trình độ Tiến sĩ của Viện Chăn nuôi.

Kết quả đánh giá luận án với số phiếu tán thành 7/7 (đạt 100%).

Luận án được lưu trữ tại Thư viện Quốc gia, Thư viện và Website của Viện Chăn nuôi.

Một số hình ảnh tại buổi đánh giá Luận án tiến sĩ

Toàn cảnh buổi đánh giá Luận án

Chủ tịch Hội đồng điều hành Hội nghị

NCS trình bày Luận án trước Hội đồng đánh giá

NCS phát biểu cảm ơn Hội đồng và tập thể Thầy hướng dẫn

Phó Viện trưởng TS. Phạm Doãn Lân trao chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo và tặng hoa chúc mừng NCS

 

Thành viên Hội đồng chụp ảnh lưu niệm cùng nghiên cứu sinh

Thành viên Hội đồng, Lãnh đạo Viện và tập thể Thầy hướng dẫn chụp ảnh lưu niệm cùng nghiên cứu sinh

 

Khâu Thị Định _ Phòng Khoa học, Đào tạo và HTQT

Video


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi