Kết quả đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện của nghiên cứu sinh Phạm Thị Minh Nụ

11/07/2022

Thầy chủ tịch điều hành Hội đồng bảo vệ luận án tiến sỹ

Sáng 11 tháng 7 năm 2022, tại Viện Chăn nuôi – số 9 Tân Phong, Thụy Phương - Bắc Từ Liêm – Hà Nội, Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện (theo Quyết định thành lập Hội đồng số 184/QĐ-VCN-KHĐT&HTQT ngày 26 tháng 5 năm 2022) đã họp để đánh giá luận án cho nghiên cứu sinh Phạm Thị Minh Nụ.

Đề tài: Khả năng sản xuất của lợn DVN1 và DVN2 từ nguồn gen Duroc Canada

Ngành: Chăn nuôi

Mã số: 9 62 01 05                       

Ng­­ười hư­­ớng dẫn khoa học:    

1. TS. Trịnh Hồng Sơn

2. PGS.TS. Nguyễn Văn Đức

Cơ sở đào tạo: Viện Chăn nuôi

Tới dự buổi đánh giá luận án cho Nghiên cứu sinh cấp Viện có các Thành viên trong Hội đồng đánh giá luận án; Viện trưởng TS. Phạm Công Thiếu; Phó Viện trưởng TS. Phạm Doãn Lân; Đại diện phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác Quốc tế; Tập thể Thầy hướng dẫn; Đồng nghiệp và đông đảo các Quý vị Đại biểu.

Hội đồng đánh giá luận án có 07 thành viên gồm:

TT

Họ và tên, Học hàm học vị

Cơ quan công tác

Chức danh trong Hội đồng

1

GS.TS. Vũ Đình Tôn

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Chủ tịch

2

PGS.TS. Phan Xuân Hảo

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Phản biện 1

3

PGS.TS. Nguyễn Mạnh Hà

Phân viện Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai

Phản biện 2

4

PGS.TS. Lê Thị Thanh Huyền

Viện Chăn nuôi

Phản biện 3

5

PGS.TS. Trần Huê Viên

Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Ủy viên

6

TS. Phạm Thị Kim Dung

Cục Chăn nuôi

Ủy viên

7

TS. Phạm Sỹ Tiệp

Hội Bảo vệ động vật Việt Nam

Ủy viên Thư ký

 Buổi đánh giá Luận án được diễn ra trong không khí trang trọng. Tiến trình đánh giá luận án theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy chế đào tạo trình độ Tiến sĩ của Viện Chăn nuôi.

Kết quả đánh giá luận án với số phiếu tán thành 7/7 (đạt 100%).

Luận án được lưu trữ tại Thư viện Quốc gia, Thư viện và Website của Viện Chăn nuôi.

Một số hình ảnh tại Hội đồng đánh giá luận án

NCS trình bày luận án tại Hội đồng bảo vệ

Viện trưởng TS. Phạm Công Thiếu đại diện cơ sở đào tạo trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo cho NCS

Đại diện đơn vị phụ trách chuyên môn tặng hoa chúc mừng NCS

Đại diện đơn vị nơi NCS công tác tặng hoa chúc mừng NCS

NCS phát biểu cảm ơn

Tập thể Hội đồng đánh giá luận án chụp ảnh lưu niệm cùng NCS

Tập thể Hội đồng đánh giá luận án, đại diện cơ sở đào tạo, tập thể Thầy hướng dẫn và đại diện đơn vị nơi NCS công tác chụp ảnh lưu niệm cùng NCS

Tập thể Thầy hướng dẫn tặng hoa và chụp ảnh lưu niệm cùng NCS

Tổng hợp: Khâu Thị Định


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi