Kết quả đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện của nghiên cứu sinh Phạm Thùy Linh

29/12/2021

Sáng 29 tháng 12 năm 2021, tại Viện Chăn nuôi – số 9 Tân Phong, Thụy Phương - Bắc Từ Liêm – Hà Nội, Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện (theo Quyết định thành lập Hội đồng số 516/QĐ-VCN-KHĐT&HTQT ngày 26 tháng 11 năm 2021) đã họp để đánh giá luận án cho nghiên cứu sinh Phạm Thùy Linh.

Đề tài: Chọn lọc nhân thuần hai dòng gà hướng trứng D629 và D523

Ngành: Di truyền và chọn giống vật nuôi           

Mã số: 9 62 01 08                       

Ng­­ười hư­­ớng dẫn khoa học:    

1. TS. Nguyễn Quý Khiêm

2. PGS.TS. Nguyễn Huy Đạt

Cơ sở đào tạo: Viện Chăn nuôi

Tới dự buổi đánh giá luận án cho Nghiên cứu sinh cấp Viện có các Thành viên trong Hội đồng đánh giá luận án; Viện trưởng TS. Phạm Công Thiếu; Phó Viện trưởng TS. Phạm Doãn Lân; Đại diện phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác Quốc tế; Tập thể Thầy hướng dẫn; Đồng nghiệp và đông đảo các Quý vị Đại biểu.

Hội đồng đánh giá luận án có 07 thành viên gồm:

TT

Họ và tên, Học hàm học vị

Cơ quan công tác

Chức danh trong Hội đồng

1

PGS.TS. Nguyễn Văn Đức

Hội Chăn nuôi Việt Nam

Chủ tịch

2

GS.TS. Nguyễn Duy Hoan

Đại học Thái Nguyên

Phản biện 1

3

PGS.TS. Đỗ Võ Anh Khoa

Hội Chăn nuôi Việt Nam

Phản biện 2

4

TS. Ngô Thị Kim Cúc

Viện Chăn nuôi

Phản biện 3

5

PGS.TS. Trần Huê Viên

Đai học Nông lâm Thái Nguyên

Ủy viên

6

TS. Phạm Công Thiếu

Viện Chăn nuôi

Ủy viên

7

TS. Lê Thị Nga

Hội Chăn nuôi Việt Nam

Ủy viên Thư ký

 Buổi đánh giá Luận án được diễn ra trong không khí trang trọng. Tiến trình đánh giá luận án theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy chế đào tạo trình độ Tiến sĩ của Viện Chăn nuôi.

Kết quả đánh giá luận án với số phiếu tán thành 7/7 (đạt 100%).

Luận án được lưu trữ tại Thư viện Quốc gia, Thư viện và Website của Viện Chăn nuôi.

Một số hình ảnh tại Hội đồng đánh giá luận án

Chủ tịch Hội đồng điều hành Hội nghị

NCS trình bày luận án trước Hội đồng

Viện trưởng TS. Phạm Công Thiếu – đại diện cơ sở đào tạo trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo và tặng hoa chúc mừng cho NCS

Ban Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Gia cầm - Đại diện cơ quan nơi NCS công tác tặng hoa chúc mừng NCS

 

Tập thể Hội đồng đánh giá luận án chụp ảnh lưu niệm cùng NCS

Tập thể Thầy hướng dẫn chụp ảnh lưu niệm cùng NCS

NCS phát biểu cảm ơn tại Hồng đồng đánh giá luận án

Tổng hợp: Khâu Thị Định


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi