Kết quả đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện của nghiên cứu sinh Phạm Văn Sơn

29/03/2021

Sáng 29 tháng 3 năm 2021, tại Viện Chăn nuôi – số 9 Tân Phong, Thụy Phương - Bắc Từ Liêm – Hà Nội, Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện (theo Quyết định thành lập Hội đồng số 672/QĐ-VCN-KHĐT&HTQT ngày 29/12/2021) đã họp để đánh giá luận án cho nghiên cứu sinh Phạm Văn Sơn.

Đề tài: Xác định một số đặc điểm ngoại hình, khả năng sản xuất và đánh giá sai khác di truyền của vịt Sín Chéng

Ngành: Chăn nuôi           

Mã số: 9 62 01 05                       

Ng­­ười hư­­ớng dẫn khoa học:    

1. TS. Ngô Thị Kim Cúc

2. TS. Hồ Lam Sơn

Cơ sở đào tạo: Viện Chăn nuôi

Tới dự buổi đánh giá luận án cho Nghiên cứu sinh cấp Viện có các Thành viên trong Hội đồng đánh giá luận án; Viện trưởng TS. Phạm Công Thiếu; Phó Viện trưởng TS. Ngô Thị Kim Cúc; Phó Viện trưởng TS. Phạm Doãn Lân; Đại diện phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác Quốc tế; Đại diện Lãnh đạo đơn vị quản lý chuyên môn; Tập thể Thầy hướng dẫn; Các nhà khoa học, nghiên cứu sinh, sinh viên, bạn bè, đồng nghiệp, gia đình của nghiên cứu sinh và đông đảo Quý vị đại biểu.

Hội đồng đánh giá luận án có 07 thành viên gồm:

TT

Họ và tên, Học hàm học vị

Cơ quan công tác

Chức danh trong Hội đồng

1

PGS.TS. Nguyễn Huy Đạt

Hội Chăn nuôi Việt Nam

Chủ tịch

2

PGS.TS. Trần Huê Viên

Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Phản biện 1

3

PGS.TS. Hoàng Văn Tiệu

Hội Chăn nuôi Việt Nam

Phản biện 2

4

TS. Phạm Doãn Lân

Viện Chăn nuôi

Phản biện 3

5

GS.TS. Nguyễn Duy Hoan

Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Ủy viên

6

TS. Nguyễn Quý Khiêm

Viện Chăn nuôi

Ủy viên

7

TS. Lê Thị Nga

Hội Chăn nuôi Việt Nam

Thư ký

 Buổi đánh giá Luận án được diễn ra trong không khí trang trọng. Tiến trình đánh giá luận án theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy chế đào tạo trình độ Tiến sĩ của Viện Chăn nuôi.

Kết quả đánh giá luận án với số phiếu tán thành 7/7 (đạt 100%).

Luận án được lưu trữ tại Thư viện Quốc gia, Thư viện và Website của Viện Chăn nuôi.

Một số hình ảnh tại buổi đánh giá luận án

NCS trình bày luận án trước Hội đồng đánh giá luận án

Phó Viện trưởng TS. Phạm Doãn Lân, phản biện 3, trình bày bản nhận xét tại Hội đồng

Viện trưởng TS. Phạm Công Thiếu - Đại diện cơ sở đào tạo phát biểu tại buổi đánh giá luận án

Viện trưởng TS. Phạm Công Thiếu trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo cho NCS

Phó Viện trưởng TS. Ngô Thị Kim Cúc - Đại diện tập thể Thầy hướng dẫn phát biểu tại buổi đánh giá luận án

NCS phát biểu cảm ơn tại buổi đánh giá luận án

Tập thể Hội đồng đánh giá luận án chụp ảnh lưu niệm cùng NCS

Tập thể Hội đồng đánh giá luận án, Đại diện cơ sở đào tạo, tập thể Thầy hướng dẫn, đại diện cơ sở chuyên môn chụp ảnh lưu niệm cùng NCS

(Tổng hợp tin: Khâu Thị Định, Phòng Khoa học ĐT và HTQT)

Video


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi