Kết quả đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện của nghiên cứu sinh Tạ Văn Cần

09/12/2022

Sáng 9/12/2022, tại Viện Chăn nuôi – số 9 Tân Phong, Thụy Phương - Bắc Từ Liêm – Hà Nội, Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện (theo Quyết định thành lập Hội đồng số 341/QĐ-VCN-KHĐT&HTQT ngày 15 tháng 9 năm 2022) đã họp để đánh giá luận án cho nghiên cứu sinh Tạ Văn Cần.

Đề tài: Xác định giá trị dinh dưỡng của một số loại thức ăn và mức ăn thích hợp cho trâu giai đoạn sinh trưởng.

Ngành: Dinh dưỡng và Thức ăn chăn nuôi

Mã số: 9 62 01 07                       

Ng­­ười hư­­ớng dẫn khoa học:    

1. TS. Nguyễn Văn Đại

2. TS. Chu Mạnh Thắng

Cơ sở đào tạo: Viện Chăn nuôi

Tới dự buổi đánh giá luận án cho Nghiên cứu sinh cấp Viện có các Thành viên trong Hội đồng đánh giá luận án; Viện trưởng TS. Phạm Công Thiếu; Phó Viện trưởng TS. Ngô Thị Kim Cúc; Phó Viện trưởng TS. Phạm Doãn Lân; Đại diện phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác Quốc tế; Tập thể Thầy hướng dẫn; Đồng nghiệp và đông đảo các Quý vị Đại biểu.

Hội đồng đánh giá luận án có 07 thành viên gồm:

TT

Họ và tên, Học hàm học vị

Cơ quan công tác

Chức danh trong Hội đồng

1

PGS.TS. Mai Văn Sánh

Hội Chăn nuôi Việt Nam

Chủ tịch

2

PGS.TS. Phạm Kim Đăng

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Phản biện 1

3

PGS.TS. Trần Văn Tường

Đại học Thái Nguyên

Phản biện 2

4

PGS.TS. Nguyễn Thị Thúy Mỵ

Hội Chăn nuôi Việt Nam

Phản biện 3

5

PGS.TS. Nguyễn Hưng Quang

Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Ủy viên

6

PGS.TS. Trần Hiệp

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Ủy viên

7

TS. Nguyễn Công Định

Viện Chăn nuôi

Ủy viên Thư ký

Buổi đánh giá Luận án được diễn ra trong không khí trang trọng. Tiến trình đánh giá luận án theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy chế đào tạo trình độ Tiến sĩ của Viện Chăn nuôi.

Kết quả đánh giá luận án với số phiếu tán thành đạt 100%.

Luận án được lưu trữ tại Thư viện Quốc gia, Thư viện và Website của Viện Chăn nuôi.

Một số hình ảnh tại Hội đồng đánh giá luận án

Chủ tịch Hội đồng PGS.TS. Mai Văn Sánh điều hành buổi đánh giá Luận án

NCS trình bày Luận án trước Hội đồng đánh giá

Một số hình ảnh phát biểu của các Thầy, Cô phản biện

 

 

 

Đại diện tập thể Thầy hướng dẫn phát biểu tại Hội đồng bảo vệ Luận án

NCS Phát biểu cảm ơn 

Đại diện cơ sở đào tạo, Viện trưởng TS. Phạm Công Thiếu trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo cho NCS

Tập thể Hội đồng đánh giá Luận án, Đại diện cơ sở đào tạo, tập thể Thầy hướng dẫn và đại diện đơn vị nơi NCS công tác chụp ảnh lưu niệm cùng NCS

Tập thể Hội đồng đánh giá luận án chụp ảnh lưu niệm cùng NCS

Đại diện đơn vị NCS công tác chụp ảnh lưu niệm cùng NCS

Tập thể Thầy hướng dẫn chụp ảnh lưu niệm cùng NCS

Tổng hợp: Khâu Thị Định


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi