Phó Viện trưởng TS. Phạm Doãn Lân dự Hội nghị công tác đào tạo sau đại học tại Đà Nẵng

05/05/2022

Phó viện trưởng TS. Phạm Doãn Lân phát biểu tại Hội nghị (ảnh TS. Chu Mạnh Thắng)

Ngày 5/5/2022, Phó Viện trưởng TS. Phạm Doãn Lân và Trưởng phòng Khoa học Đào tạo và HTQT TS. Chu Mạnh Thắng tham dự Hội nghị công tác đào tạo sau đại học tại Đà Nẵng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức. Thứ trưởng Lê Quốc Doanh, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Lê Hồng Giang và Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học _ Bộ Giáo dục đào tạo chủ trì. Hội nghị với chủ đề: “Đổi mới công tác đào tạo sau đại học trong điều kiện tự chủ, hội nhập Quốc tế” nhằm đánh giá công tác đào tạo sau đại học giai đoạn 2016-2021, làm rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đào tạo trong thời gian tới, làm nền tảng định hướng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành.

Từ Hội nghị Đào tạo sau đại học được tổ chức năm 2017 đến nay, hệ thống cơ sở đào tạo sau đại học thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong đó Viện Chăn nuôi là một trong những cơ sở đào tạo thuộc hệ thống của Bộ Nông nghiệp, ngày một kiện toàn về tổ chức bộ máy hoạt động. Viện đã cố gắng, chủ động đổi mới công tác tuyển dụng, bồi dưỡng và nâng cao trình độ cho đội ngũ giảng viên, thường xuyên rà soát, cập nhật và phát triển chương trình đào tạo, qua đó chất lượng công tác đào tạo sau đại học của Viện từng bước được cải thiện để dần đáp ứng với điều kiện mới.

Khâu Thị Định


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi