BẢO TỒN VÀ KHAI THÁC NGUỒN GEN GÀ ĐÔNG TẢO

10/12/2018

Gà Đông Tảo có nguồn gốc từ  xã Đông Tảo, Khoái Châu, Hưng Yên là một huyện đồng bằng  thuộc đồng bằng Châu thổ  sông  Hồng. Giống gà Đông Tảo được đưa vào chương trình “Bảo tồn quỹ gen vật nuôi” từ năm 1992 khi chúng được xếp vào danh sách có nguy cơ tuyệt chủng do năng suất thấp.

....

Tải về nội dung chi tiết


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi