BẢO TỒN VÀ KHAI THÁC NGUỒN GEN LỢN MƯỜNG LAY

10/12/2018

Lợn Mường Lay - Tỉnh Điện Biên:
Huyện Mường Lay trước kia là thị  xã của tỉnh Lai Châu, nay là thị  xã Mường Lay của Tỉnh Điện biên. Từ  xa xưa tại huyện Mường Lay có rất nhiều lợn đen Mường Lay, giống lợn này được đồng bào dân tộc và người dân địa phương thường gọi là “Lợn 14 vú”.Nhưng đến nay số  lượng lợn này là không còn nhiều (BS. Trần Văn Ngạn, phòng kinh tế thị xã Mường Lay 8/2008). 

Tải về nội dung chi tiết.


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi