AASV: Bài học về cúm gia cầm giúp chuẩn bị cho đợt bùng phát dịch tả lợn châu Phi

09/05/2024

Những đợt bùng phát cúm gia cầm gần đây cho thấy phản ứng toàn diện đối với dịch bệnh ở động vật sẽ như thế nào

29 tháng 4 năm 2024

Chris Wright , Bắc Mỹ

Lập kế hoạch về bệnh động vật ngoại lai (FAD) là ưu tiên hàng đầu của Minnesota kể từ đầu những năm 2000. Sự cố bùng phát dịch cúm gia cầm độc lực cao (HPAI) năm 2015 đã mang lại cho các nhà lãnh đạo tiểu bang cơ sở để xác định phản ứng toàn diện đối với dịch bệnh ở động vật sẽ như thế nào. Lucia Hunt, Giám đốc Văn phòng Chuẩn bị và Ứng phó Khẩn cấp, Bộ Nông nghiệp Minnesota, cho biết điều này đã bắt đầu một loạt các bước chuẩn bị cả trong nội bộ và với các bên liên quan về lợn.

Năm 2018, một đợt bùng phát dịch tả lợn châu Phi (ASF) lớn ở châu Á đã thúc đẩy xem xét kỹ hơn về cách ngành chăn nuôi lợn có thể chuẩn bị và duy trì khả năng phục hồi trong suốt đợt dịch bệnh. Hunt cho biết trong hội nghị Hiệp hội bác sĩ thú y lợn Hoa Kỳ năm 2024 rằng sự gián đoạn chuỗi cung ứng lợn do Covid năm 2020 đã cho phép thực hiện việc xử lý xác lợn hàng loạt, điều này thúc đẩy các nhà lập kế hoạch đối mặt với mối đe dọa bằng những điều kiện cụ thể hơn .

Đối tác phản hồi

Một mình các cơ quan quản lý của chính phủ không thể là đơn vị ứng phó nếu không có bác sĩ thú y, người quản lý hoạt động của công ty, nhà chế biến và nhà nghiên cứu. Hunt cho biết, đối với HPAI, Ủy ban quản lý bệnh khẩn cấp ở gia cầm đã được thành lập và Minnesota đã nhân rộng ủy ban này cho lợn vào năm 2019 để khám phá các khía cạnh khác nhau của một phản ứng chuyên sâu.

Số liệu

Dịch vụ Thú y USDA đã xác định 23 hoạt động quan trọng để ứng phó thành công nhằm hướng dẫn các mục tiêu chuẩn bị của họ. Một số năng lực này yêu cầu chuyên môn về thú y, trong khi những năng lực khác dựa vào kinh nghiệm của người quản lý tình trạng khẩn cấp. Cô lưu ý rằng họ cùng nhau xây dựng một phản ứng toàn diện.

Các hoạt động xảy ra sự cố quan trọng là:

 1. Nguyên nhân và sinh thái
 2. Định nghĩa trường hợp
 3. Giám sát
 4. Chẩn đoán
 5. Điều tra và truy tìm dịch tễ học
 6. Quản lý thông tin
 7. Giao tiếp
 8. Thiết bị bảo hộ cá nhân và sức khỏe và an toàn
 9. An toàn sinh học
 10. Kiểm dịch và kiểm soát di chuyển
 11. Kinh doanh liên tục
 12. Khu vực hóa cho thương mại quốc tế
 13. Sự suy giảm quần thể hàng loạt và chết không được biết (euthanasia)
 14. Loại bỏ
 15. Làm sạch và khử trùng
 16. Tiêm chủng
 17. Kho thú y quốc gia
 18. Quản lý động vật hoang dã và kiểm soát véc tơ
 19. Phúc lợi động vật
 20. Công cụ mô hình hóa và đánh giá
 21. Đánh giá và bồi thường
 22. Tài chính
 23. Khung ứng phó quốc gia và hệ thống quản lý sự cố quốc gia

Hunt chỉ ra rằng mặc dù không phải tất cả các hạng mục này đều có điểm tương đồng rõ ràng, nhưng bài học rút ra từ các sự cố HPAI trong các hạng mục này đã được chuyển thành một sự cố ASF tiềm ẩn.

Bà giải thích: Ví dụ: các sự kiện giảm số lượng gia cầm trong đó người quản lý hồ sơ, người quản lý địa điểm, nhóm nhà thầu, công nhân trang trại và các công ty đều có những ý tưởng khác nhau về cách tiến hành một cách hiệu quả đã thúc đẩy việc tạo ra các quy trình phân cấp và liên lạc tại chỗ.

Quản lý sự cố

Các hoạt động cấp tiểu bang bắt đầu với Nhóm Quản lý Sự cố (IMT) được đào tạo và có kinh nghiệm. Hành động ngay lập tức về thông báo chẩn đoán, quản lý ca bệnh, giảm dân số và xử lý cũng như tài chính sẽ thiết lập IMT để có phản ứng mạnh mẽ. Cung cấp đào tạo kịp thời cho nhân viên, chuẩn bị cho các nhà cung cấp trong hệ thống tiểu bang và thiết lập một trạm chỉ huy sự cố thực tế cho người ứng phó là cấp độ hành động ứng phó thứ hai khi sự cố gia tăng.

Cuối cùng, sự tham gia của các bên liên quan, tiếp cận đàn/đàn nhỏ và các nhóm điều phối đa cơ quan được thành lập để đảm bảo luồng thông tin liên lạc từ vụ việc đến các bên đầu tư khác.

Bà cho biết, mặc dù các quy trình và hoạt động riêng lẻ trong hoạt động ứng phó với HPAI trông khác với lăng kính của ngành chăn nuôi lợn cũng như quy mô, thiết bị và phương pháp có thể thay đổi, nhưng các nguyên tắc và tổ chức chung sẽ không thay đổi nhiều.

Việc ngành chăn nuôi lợn bám sát các hoạt động của HPAI cho phép hiểu rõ về cơ cấu mà họ sẽ làm việc trong khi xảy ra dịch bệnh.

Ý tưởng an toàn sinh học từ ngành chăn nuôi gà.. trứng

Craig Rowles, DVM, Iowa, đã làm việc trong cả ngành chăn nuôi lợn và gà đẻ trứng trong hơn 30 năm. Trong hội nghị của Hiệp hội Bác sĩ Thú y Lợn Hoa Kỳ năm 2024, ông lưu ý rằng ngành chăn nuôi gà đẻ có nhiều rủi ro tương tự với ngành thịt lợn về nhu cầu ngăn chặn sự xâm nhập của các tác nhân gây bệnh vào các hoạt động trang trại.

HPAI là một bệnh động vật ngoại lai đã xâm nhập vào ngành chăn nuôi gia cầm thương mại trong cả năm 2015 và 2022, khiến hàng triệu con gia cầm phải tiêu hủy và tiêu hủy. Ông cho biết, phương pháp chính để ngăn ngừa rủi ro này là đầu tư thời gian, tiền bạc và công sức vào các biện pháp an toàn sinh học.

Để ngăn chặn sự bùng phát HPAI, trách nhiệm của tất cả những người liên quan là giữ cho đàn gia cầm không bị nhiễm bệnh bằng cách tập trung vào an toàn sinh học mà họ có thể kiểm soát tại cơ sở của mình. Rowles giải thích: Các phương pháp tiếp cận an toàn sinh học bao gồm cả các thành phần cấu trúc và vận hành.

 • An toàn sinh học mang tính cấu trúc đề cập đến việc xây dựng, thiết kế và bảo trì cơ sở vật chất để ngăn chặn sự xâm nhập của các vật truyền bệnh và tạo điều kiện thuận lợi cho việc tuân thủ an toàn sinh học trong vận hành.
 • An toàn sinh học trong hoạt động liên quan đến việc đánh giá rủi ro và giảm thiểu rủi ro thông qua các biện pháp quản lý, bao gồm việc thực hiện và tuân thủ các quy trình vận hành tiêu chuẩn (SOP) được thiết kế để ngăn chặn sự xâm nhập của vi-rút AI vào cơ sở.

Đường phân cách

Các nguyên tắc cơ bản về an toàn sinh học ở các lớp giống như lợn vẫn được giữ nguyên. Khía cạnh quan trọng nhất của những nguyên tắc đó là duy trì đường phân cách (LOS). Cách thấp nhất là đề phòng dịch bệnh “đi” vào trang trại. Ông cho biết HPAI có thể được thải ra theo nhiều cách, nhưng phương pháp chính là phân bị ô nhiễm.

Với những đàn chim hoang dã di cư bay trên đầu vào mỗi mùa thu và mùa xuân, mặt đất bên ngoài các tòa nhà trong trang trại luôn được coi là bị ô nhiễm. Rowles nhấn mạnh, các kế hoạch cơ cấu và hoạt động đều hướng tới việc tôn trọng LOS.

Sự khác biệt quan trọng giữa ngành chăn nuôi lợn và ngành chăn nuôi trứng là quy mô và phạm vi hoạt động. Từ quan điểm cơ cấu, các nhà sản xuất trứng đã đầu tư rất nhiều vào cơ sở vật chất có thể bố trí các cơ sở tắm vòi sen vào/ra. Ngoài ra, các nhà sản xuất trứng đã phát triển các quy trình vận hành nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đường phân tách, Rowles kết luận.

Tài liệu tham khảo

Để biết thông tin cụ thể về an toàn sinh học, hãy truy cập:

gia cầmbiosecurity.org

https://porkcheckoff.org/pork-production-management/biosecurity/

https://www.aphis.usda.gov/sites/default/files/veterinarians-7-ways-to-protect-pigs-from-asf.pdf

Võ Văn Sự dịch từ: Chris Wright,  North America 29 April 2024. AASV: Avian influenza lessons help prepare for an African swine fever outbreak. https://www.thepigsite.com/articles/avian-influenza-lessons-for-african-swine-fever-planning


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi