Đánh giá tổng kết đánh giá mô hình cải tạo đàn Cừu tại xã Hải Ninh, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận

31/12/2020

Sau  một thời gian triển khai Mô hình năm 2020, tháng 12 năm 2020 Trung tâm nghiên cứu Dê và Thỏ Sơn Tây  phối hợp cùng Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bình Thuận, cơ quan quản lý ngành nông nghiệp tại địa phương và chính quyền xã đã tiến hành tổng kết đánh gia nghiệm thu kết quả ban đầu triển khai mô hình “Cải tạo đàn cừu” tại xã Hải Ninh Huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận thuộc Dự án khuyến nông Trung ương  “Xây dựng mô hình cải tạo đàn dê, cừu bằng biện pháp luân chuyển đực giống chất lượng và áp dụng các biện pháp chăm sóc, nuôi dưỡng để đạt năng suất, chất lượng cao phù hợp với điều kiện biến đổi khí hậu”.

 Kết quả bước đầu cho thấy đàn cừu tại điểm trình diễn mô hình xã Hải Ninh với quy mô 44 con cho 04 hộ tham gia, mỗi hộ gồm 01 con cừu đực và 10 con cừu cái thích nghi tốt vớ điều kiện khí hậu và môi trường của tỉnh Bình Thuận, tỷ lệ nuối sống đến thời điểm tổng kết đạt 100%, tỷ lệ phối giống của đàn cừu cái đạt trên 90%, đã có 02 cừu mẹ đẻ được 02 cừu con, tỷ lệ sơ sinh sống 100%; khooie lượng sơ sinh đạt 2,5 kg/ con. Dự kiến trong vòng 1-2 tháng tới đàn cừu cái giống sẽ cho ra đời thế hệ con nhiều hơn, tính đến thời điểm hiện tại chưa đánh giá được hiệu quả sản xuất tại mô hình và để từ đó làm tiền đề cho việc nhân rộng mô hình chăn nuôi cừu và góp phần vào cải tạo năng suất và tăng thu nhập cho người dân địa phương,

 

Một số hình ảnh đánh giá tổng kết

 

 

Lý Thị Luyến-Nguyễn Thành Công - Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bình Thuận

Video


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi