Đánh giá tổng kết mô hình cải tạo đàn Dê tại xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An

31/12/2020

Sau  một thời gian triển khai Mô hình năm 2020, đầu tháng 12 năm 2020 Trung tâm nghiên cứu Dê và Thỏ Sơn Tây  phối hợp cùng Trung tâm Khuyến nông tỉnh Nghệ An đã tiến hành tổng kết đánh gia nghiệm thu kết quả ban đầu triển khai mô hình “Cải tạo đàn dê” tại xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An  thuộc Dự án khuyến nông Trung ương  “Xây dựng mô hình cải tạo đàn dê, cừu bằng biện pháp luân chuyển đực giống chất lượng và áp dụng các biện pháp chăm sóc, nuôi dưỡng để đạt năng suất, chất lượng cao phù hợp với điều kiện biến đổi khí hậu”.

 Kết quả bước đầu cho thấy đàn dê tại điểm trình diễn mô hình xã Nghĩa Dũng với quy mô 34 con cho 04 hộ tham gia, mỗi hộ gồm 01 con dê đực và 7-8 con dê cái thích nghi tốt vớ điều kiện khí hậu và môi trường của tỉnh Nghệ An, sinh trưởng và phát triển tốt, tỷ lệ nuối sống đến thời điểm tổng kết đạt 100%, tỷ lệ phối giống của đàn dê cái đạt trên 90%, đã có 04 dê mẹ đẻ được 04 dê con (3 dê cái và 01 dê đực) tỷ lệ sơ sinh sống đạt 100%, khối lượng sơ sinh đat 2,5-2,6 kg/con đối với dê cái và 3,5 kg/con đối với con đực. Hiện tại các hộ không tham gia mô hình đã mang dê cái giống đến lấy giống dê Boer để cải tạo đàn dê của gia đình và các hộ tham gia mô hình rất phấn khởi khi được hố trợ con giống và tiếp cận nhiều kỹ thuật mà từ trước đến nay chưa tưng biết đến cụ thể như úm dê con sơ sinh trong mùa đông, không thả dê con theo mẹ trong điều kiện thời tiết lạnh và còn quá nhỏ....Hy vọng qua chương trình Khuyến nông  góp phần phát triển nghề chăn nuôi dê và tăng thu nhập cho người dân địa phương.

 


 

Lý Thị Luyến-Nguyễn Thị Kim Dung- Trung tâm Khuyến nông tỉnh Nghệ An

Video


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi