Đánh giá tổng kết đánh giá mô hình cải tạo đàn Dê tại xã Hàm Trí, Huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận

31/12/2020

Sau  một thời gian triển khai Mô hình năm 2020, đầu tháng 12 năm 2020 Trung tâm nghiên cứu Dê và Thỏ Sơn Tây  phối hợp cùng Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bình Thuận đã tiến hành tổng kết đánh gia nghiệm thu kết quả ban đầu triển khai mô hình “Cải tạo đàn dê” tại xã Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận  thuộc Dự án khuyến nông Trung ương  “Xây dựng mô hình cải tạo đàn dê, cừu bằng biện pháp luân chuyển đực giống chất lượng và áp dụng các biện pháp chăm sóc, nuôi dưỡng để đạt năng suất, chất lượng cao phù hợp với điều kiện biến đổi khí hậu”.

 Kết quả bước đầu cho thấy đàn dê tại điểm trình diễn mô hình xã Hàm Trí với quy mô 44 con cho 04 hộ tham gia, mỗi hộ gồm 01 con dê đực và 10 con dê cái thích nghi tốt vớ điều kiện khí hậu và môi trường của tỉnh Bình Thuận, tỷ lệ nuối sống đến thời điểm tổng kết đạt 100%, tỷ lệ phối giống của đàn dê cái đạt trên 80%, dự kiến trong vòng 1-2 tháng tới đàn dê cái giống sẽ cho ra đời thế hệ con, do vậy tính đến thời điểm hiện tại chưa đánh giá được hiệu quả sản xuất tại mô hình và từ đó để làm tiền đề cho việc nhân rộng mô hình chăn nuôi dê và góp phần vào cải tạo năng suất và tăng thu nhập cho người dân địa phương.

Một số hình ảnh

 

 

 

Lý Thị Luyến-Nguyễn Thành Công - Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bình Thuận

Video


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi