Một số hình ảnh hoạt động tại Hội nghị Khoa học giai đoạn 2020-2022

01/12/2022

Một số hình ảnh của Thứ trưởng thăm quan các gian hàng trưng bày sản phẩm của đơn vị tại Hội nghị Khoa học Viện Chăn nuôi giai đoạn 2020-2022

 

 

Một số hình ảnh Ban tổ chức tham quan và chấm gian hàng trưng bày

 

 

 

 


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi