Viện Chăn nuôi tham gia gian hàng giới thiệu sản phẩm khoa học tại Đại hội Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028

09/10/2023

Một số hình ảnh giới thiệu sản phẩm khoa học công nghệ tại Đại hội Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028 của gian hàng Viện Chăn nuôi. (ảnh: Nguyễn Thị Thanh)

 

Bộ trưởng Bộ NN và PTNT Lê Minh Hoan thăm gian hàng của Viện Chăn nuôi

 

 


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi