Một số hình ảnh hoạt động tại Hội nghị toàn quốc về Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo lĩnh vực chăn nuôi - Thú y

25/08/2023

Một số hình ảnh của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Phùng Đức Tiến, thăm quan các gian hàng trưng bày sản phẩm của các đơn vị tại Hội nghị toàn quốc về Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo lĩnh vực chăn nuôi - Thú y tổ chức tại Viện Chăn nuôi từ ngày 23-24/8/2023.

 

 

 

 

 

 


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi