Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi số 105 (Tháng 11/2019)

09/12/2019

MỤC LỤC

Trang

DI TRUYỀN - GIỐNG

 

Năng suất và chất lượng thịt của tổ hợp gà lai Ri´F1(VCN-Z15´LV) và Lạc Thủy´F1(VCN-Z15´LV) nuôi tại Thái Nguyên

2

Dương Thanh Tùng, Phạm Công Thiếu,
Nguyễn Huy Đạt và Nguyễn Văn Đại

 

DINH DƯỠNG VÀ THỨC ĂN

 

Xác định mức năng lượng thích hợp trong khẩu phần nuôi lợn Cỏ và lợn Mẹo sinh sản

13

Phạm Sỹ Tiệp, Hoàng Thị Phi Phượng, Phạm Duy Phẩm, Phạm Công Thiếu, Ngô Mậu Dũng,
Phùng Thăng Long, Thái Khắc Thanh, Bùi Duy Hùng,
Đỗ Thị Nga và Chu Mạnh Thắng

 

Ảnh hưởng của protein thô và xơ thô trong khẩu phần đến sự sinh khí mêtan từ chất thải hỗn hợp của lợn thịt nuôi công nghiệp trong điều kiện in vitro

28

Lê Thúy Hằng, Nguyễn Ngọc Lương,
Bùi Văn Chính và Vũ Chí Cương

 

Ảnh hưởng của phương pháp làm khô, điều kiện và thời gian bảo quản đến thành phần hóa học của cỏ Pangola

37

Bùi Việt Phong, Khương Văn Nam, Đặng Thúy Nhung, Phạm Kim Cương, Nguyễn Thiện Trường Giang, Vũ Minh Tuấn, Hồ Thị Hiền, Bùi Thị Hồng, Bùi Thị Thu Hiền,
Đào Đức Kiên, Tống Văn Giang và Bùi Văn Linh

 

Ảnh hưởng của các mức bổ sung dầu bông và tanin từ bột chè xanh đến lượng thu nhận, tỷ lệ tiêu hóa và phát thải khí mêtan của bò giai đoạn nuôi cạn sữa

48

Trần Hiệp và Chu Mạnh Thắng

 

CNSH VÀ CÁC VẤN ĐỀ KHÁC

 

Thử nghiệm cấy truyền phôi bò ứng dụng kỹ thuật cố định thời gian cấy phôi

58

Nguyễn Công Toản, Nguyễn Văn Thanh,
Nguyễn Hoài Nam, Nguyễn Đức Trường,
Ngô Thành Trung, Takeshi Osawa và Sử Thanh Long

 

Xác định phương thức nuôi lợn Cỏ, lợn Mẹo sinh sản

64

Phạm Sỹ Tiệp, Hoàng Thị Phi Phượng, Phạm Duy Phẩm,  Ngô Thị Kim Cúc, Nguyễn Văn Trung,
Phạm Hải Ninh, Ngô Mậu Dũng, Thái Khắc Thanh,
Bùi Duy Hùng, Đỗ Thị Nga và Chu Mạnh Thắng

 

Tỷ lệ nhiễm và khả năng kháng kháng sinh của vi khuẩn Campylobacter ở một số cơ sở chăn nuôi gà tại Hải Phòng

74

Lưu Quỳnh Hương, Phạm Thị Ngọc,
Trương Thị Hương Giang, Kerstin Stingl và Ingrid Huber

 

Video


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi