Kết quả đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện của nghiên cứu sinh Nguyễn Tiến Thông

21/12/2023

Sáng 21 tháng 12 năm 2023, tại Viện Chăn nuôi – số 9 Tân Phong, Thụy Phương - Bắc Từ Liêm – Hà Nội, Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện (theo Quyết định thành lập Hội đồng số 475/QĐ-VCN-KHĐT&HTQT ngày 06 tháng 11 năm 2023) đã họp để đánh giá luận án cho nghiên cứu sinh Nguyễn Tiến Thông.

Đề tài luận án: Chọn tạo dòng lợn nái ông bà từ nguồn gen Landrace và Yorkshine nhập nội

Ngành: Di truyền và Chọn giống vật nuôi

Mã số: 9 62 01 08                       

Ng­­ười hư­­ớng dẫn khoa học:    

1. GS.TS. Đặng Vũ Bình

2. PGS.TS. Lê Thị Thanh Huyền

Cơ sở đào tạo: Viện Chăn nuôi

Tới dự buổi đánh giá luận án cho Nghiên cứu sinh cấp Viện có các Thành viên trong Hội đồng đánh giá luận án; Ban Giám đốc Viện Chăn nuôi; Đại diện phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác Quốc tế; Tập thể Thầy hướng dẫn; Đồng nghiệp và đông đảo các Quý vị Đại biểu.

Hội đồng đánh giá luận án có 07 thành viên gồm:

TT

Họ và tên, Học hàm học vị

Cơ quan công tác

Chức danh trong Hội đồng

1

GS.TS. Vũ Đình Tôn

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Chủ tịch

2

PGS.TS. Trần Huê Viên

Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Phản biện 1

3

PGS.TS. Phan Xuân Hảo

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Phản biện 2

4

TS. Phạm Công Thiếu

Viện Chăn nuôi

Phản biện 3

5

PGS.TS. Trần Văn Phùng

Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Ủy viên

6

TS. Phạm Thị Kim Dung

Cục Chăn nuôi

Ủy viên

7

TS. Phạm Sỹ Tiệp

Hội Bảo vệ động vật Việt Nam

Ủy viên Thư ký

Buổi đánh giá Luận án được diễn ra trong không khí trang trọng. Tiến trình đánh giá luận án theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy chế đào tạo trình độ Tiến sĩ của Viện Chăn nuôi.

Kết quả đánh giá luận án với số phiếu tán thành 7/7 (đạt 100%).

Luận án được lưu trữ tại Thư viện Quốc gia, Thư viện và Website của Viện Chăn nuôi.

Một số hình ảnh tại Hội đồng đánh giá luận án

Thầy Chủ tịch Hội đồng điều khiển Hội đồng đánh giá luận án

NCS trình bày luận án trước Hội đồng đánh giá luận án

Phó Viện trưởng Viện Chăn nuôi Phụ trách đào tạo, PGS.TS. Phạm Doãn Lân phát biểu tại buổi đánh giá luận án

Phó Viện trưởng Viện Chăn nuôi Phụ trách đào tạo, PGS.TS. Phạm Doãn Lân trao chứng nhận hoàn thành chương trình, tặng hoa và chụp ảnh lưu niệm cùng NCS

NCS phát biểu cảm ơn

Tập thể các Thầy Cô Hội đồng đánh giá luận án chụp ảnh lưu niệm cùng NCS

Tập thể Hội đồng đánh giá Luận án, Đại diện cơ sở đào tạo, tập thể Thầy hướng dẫn và đại diện đơn vị nơi NCS công tác chụp ảnh lưu niệm cùng NCS

Khâu Thị Định tổng hợp


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi