Luận án trước bảo vệ của Nghiên cứu sinh Nguyễn Tiến Thông

15/11/2023

THÔNG TIN TÓM TẮT NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN


Tên đề tài luận án:

“Chọn tạo dòng lợn nái ông bà từ nguồn gen Landrace và Yorkshire nhập nội

Ngành :

Di truyền và Chọn giống vật nuôi

Mã số:

9 62 01 08

Nghiên cứu sinh:

Nguyễn Tiến Thông

Người hướng dẫn khoa học:

1. GS.TS. Đặng Vũ Bình

 

2. PGS.TS. Lê Thị Thanh Huyền

Cơ sở đào tạo: Viện Chăn nuôi

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN

- Luận án là công trình nghiên cứu khoa học có hệ thống, đánh giá được khả năng sinh trưởng, chất lượng tinh lợn đực và năng suất sinh sản lợn nái qua 3 thế hệ tự giao đối với các đàn lợn ông bà Landrace và Yorkshire trao đổi nguồn gen của Pháp và Mỹ;

- Chọn tạo được 2 dòng lợn ông bà LVN và YVN Việt Nam có khả năng sinh trưởng và năng suất sinh sản tốt. Ước tính được các tham số di truyền và giá trị giống làm cơ sở cho việc chọn lọc nâng cao năng suất sinh sản của 2 dòng lợn này.

Nội dung chi tiết

Thông tin đóng góp mới của Luận án

Trích yếu Luận án

Tóm tắt Luận án Tiếng Việt

Tóm tắt Luận án Tiếng anh

Toàn văn Luận án


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi