Kết quả thực hiện nhiệm vụ hợp tác với địa phương, doanh nghiệp; xây dựng mô hình xóa đói giảm nghèo và dự án thuộc Chương trình nông thôn, miền núi trong 6 tháng đầu năm 2020 của Viện Chăn nuôi

30/06/2020

(Tổng hợp thông tin: Nguyễn Trọng Tuyển – Phòng Khoa học Đào tạo và HTQT)

Song song với việc thực hiện các nhiệm vụ do các cơ quan Nhà nước giao, Viện Chăn nuôi rất chú trọng nhiệm vụ hợp tác với các địa phương đặc biệt là các doanh nghiệp để sớm chuyển giao có hiệu quả các TBKT và các sản phẩm nghiên cứu khoa học về lĩnh vực chăn nuôi đến người chăn nuôi và người tiêu dùng. Do vậy, các nhiệm vụ KHCN hợp tác với các địa phương và doanh nghiệp ngày càng chiếm tỷ lệ lớn; không những là các dự án phát triển mà còn là các đề tài nghiên cứu với kinh phí ngày càng lớn. Các nhiệm vụ hợp tác này chủ yếu tập trung giải quyết 3 nhóm vấn đề chính là chuyển giao - tiếp nhận công nghệ; đào tạo kỹ thuật viên và tập huấn cho nông dân; ứng dụng quy trình công nghệ vào thực tiễn sản xuất thông qua các mô hình nhằm mục tiêu làm chủ và phát triển các công nghệ đã chuyển giao vào phát triển kinh tế xã hội địa phương bằng khoa học và công nghệ.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, mặc dù tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp (đặc biệt là tác động của đại dịch Covid–19 và ảnh hưởng của Dịch tả lợn Châu Phi) đã gây ảnh hưởng rất lớn đến việc triển khai các đề tài, dự án, các dịch vụ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi, song Viện Chăn nuôi vẫn tiếp tục triển khai đúng tiến độ và hiệu quả 48 nhiệm vụ KHCN thuộc lĩnh vực này. Trong đó, gồm 17 nhiệm vụ hợp tác với địa phương, doanh nghiệp; 02 mô hình xóa đói giảm nghèo và 29 dự án thuộc chương trình Nông thôn, miền núi. Thông qua các nhiệm vụ này, Viện đã chuyển giao 120 quy trình công nghệ về giống, chăn nuôi, các quy trình ấp và bảo quản trứng, quy trình thú y phòng bệnh, quy trình thụ tinh nhân tạo, trồng, chế biến và bảo quản cây thức ăn chăn nuôi, phụ phẩm nông công nghiệp làm thức ăn cho vật nuôi, các quy trình xử lý chất thải chăn nuôi và vỗ béo trâu, bò. Thông qua các dự án này, Viện đã đào tạo được hơn 100 kỹ thuật viên, tập huấn kỹ thuật cho hơn 1500 lượt nông dân và các cán bộ cơ sở, tạo công ăn việc làm cho hàng vạn lao động tại các địa bàn triển khai dự án, góp phần cải thiện đời sống người dân địa phương. Ngoài ra, Viện đã tổ chức các đoàn công tác tới các địa phương như Hà Nội, Hà Nam, Hưng Yên, Tây Ninh, Bình Phước, Trà Vinh, Bến Tre, Ninh Thuận... để trao đổi thông tin trong việc đề xuất, hợp tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao TBKT và sản phẩm nghiên cứu khoa học, công nghệ lĩnh vực chăn nuôi.

Kết quả thực hiện các dự án này thực sự tạo được điểm sáng, tạo sức lan tỏa lớn đến các địa phương, doanh nghiệp về ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ trong nghiên cứu vào thực tiễn sản xuất, thúc đẩy liên kết 4 nhà (“Nhà nước -  nhà khoa học - nhà nông - nhà doanh nghiệp”) trong sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế – xã hội thiết thực cho các địa phương. Vì vậy, người dân đã tiếp cận, thừa hưởng nhanh và áp dụng có hiệu quả những thành tựu mới về khoa học kỹ thuật, góp phần nâng cao trình độ sản xuất, dân trí, nếp nghĩ, cách làm và cải thiện đời sống nhân dân.

Bảng tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ hợp tác địa phương, doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2020 của Viện Chăn nuôi

TT

Tên dự án chương trình/dự án/đề tài hợp tác

Đơn vị  chuyển giao

Tên đối tác triển khai

Địa điểm triển khai

Thời gian triển khai

Kết quả nổi bật 6 tháng đầu năm 2020

1

Xây dựng mô hình ứng dụng tinh giống bò nhập ngoại sản xuất bê lai hướng thịt có năng suất , chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (Dự án nông thôn, miền núi - NTMN)

TT Gia súc lớn TƯ

Trung tâm Giống vật nuôi tỉnh Quảng Bình

Quảng Bình

Từ T6/ 2019 đến T6/ 2022

Kết thúc chuyển giao quy trình đơn vị tiếp nhận quy trình (Trung tâm Giống vật nuôi Quảng Bình) đã nắm bắt đầy đủ, có thể chủ động triển khai quy trình thực hiện dự án ở các năm tiếp theo.

2

Ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng mô hình chăn nuôi bò lai hướng thịt tại các huyện trinh du, miền núi của tỉnh Thanh Hóa (NTMN)

TT Gia súc lớn TƯ

Viện Nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa

Thanh Hóa

Từ

T11/ 2019 đến T10/ 2022

 Đã tiến hành chuyển giao công nghệ quy trình kỹ thuật thụ tinh nhân tạo

Kết thúc chuyển giao quy trình đơn vị tiếp nhận quy trình đã nắm bắt đầy đủ, có thể chủ động triển khai quy trình thực hiện dự án ở các năm tiếp theo.

3

Xây dựng mô hình sản xuất và nuôi dưỡng bò lai hướng thịt được tạo ra từ công thức lai giữa bò đực giống Blanc Bleu Belge (BBB) với cái lai Zebu trên địa bàn tỉnh Hải Dương

TT Gia súc lớn TƯ

Sở NN&PTNT tỉnh Hải Dương

Hải Dương

 

 

4

Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ nâng cao chất lượng đàn bò và chế biến thức ăn thô trong chăn nuôi bò thịt tại huyện Sông Lô - tỉnh Vĩnh Phúc

(NTMN)

TT bò & đồng cỏ Ba Vì

Công ty TNHH Ngọc Thạch - Chi nhánh Vĩnh Phúc

Huyện Sông Lô - tỉnh Vĩnh Phúc

9/2017 đến tháng 8/2020

Tiếp tục hỗ trợ đơn vị chủ trì về công tác chăm sóc nuôi dưỡng đàn bò của dự án, hướng dẫn đơn vị chủ trì tập trung phối giống cho đàn bò, theo dõi các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật các mô hình của dự án. Kết hợp với đơn vị chủ trì làm báo cáo và nghiệm thu cơ sở các mô hình theo qui định, tham gia các buổi kiểm tra định kỳ dự án cùng đoàn công tác của Bộ, Sở và các ban ngành.

5

Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ nâng cao chất lượng đàn bò và trồng, chế biến thức ăn thô cho bò thịt tại huyện Sơn Dương – Tuyên Quang (NTMN)

TT bò & đồng cỏ Ba Vì

Công ty TNHH MTV dịch vụ và thương mại Hồng Ánh

Huyện Sơn Dương – Tuyên Quang

1/2018 đến 12/2020

Hỗ trợ đơn vị chủ trì về công tác chăm sóc nuôi dưỡng đàn bò của dự án, hưỡng dẫn đơn vị chủ trì tập trung  phối giống cho đàn bò, theo dõi các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật các mô hình của dự án. Kết hợp với đơn vị chủ trì làm báo cáo và nghiệm thu cơ sở các mô hình theo qui định. tham gia các buổi kiểm tra định kỳ dự án cùng đoàn công tác của Bộ, Sở và các ban ngành.

6

Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình nuôi bò thịt tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại một số tỉnh trung du, miền núi phía Bắc (NTMN)

TT bò & đồng cỏ Ba Vì

Viện Chiến lược và chính sánh dân tộc

 

Đến T8/2020

Hỗ trợ đơn vị chủ trì làm báo cáo và nghiệm thu cơ sở các mô hình theo qui định. Xúc tiến làm báo cáo tổng kết nghiệm thu cuối cùng của dự án.

Xem chi tiết và tải file tại đây


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi