Kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ đang triển khai năm 2020 (Cập nhật đến tháng 6 năm 2020)

02/07/2020

TT

Tên nhiệm vụ

Cá nhân/tổ chức chủ trì

Thời gian

(Bắt đầu – kết thúc

Kinh phí năm 2020

Kết quả thực hiện đến tháng 6 năm 2020

 

Địa điểm triển khai

Ghi chú

 

A

Nhiệm vụ KHCN cấp Nhà nước

 

 

 

 

 

 

B

Nhiệm vụ KHCN cấp Bộ

 

 

 

 

 

 

I

Nhiệm vụ lưu giữ và bảo tồn nguồn gen vật nuôi

 

 

 

 

 

 

1

Bảo tồn và lưu giữ nguồn gen vật nuôi

TS. Phạm Công Thiếu

2020

1.800

- Đã tiến hành ký hợp đồng với các đơn vị, tổ chức thực hiện bảo tồn và lưu giữ nguồn  gen vật nuôi theo thuyết minh và hợp đồng đã ký.

- Đang tiến hành thu thập, tiếp nhận các thông tin về đối tượng nguồn gen từ các địa phương như Lào Cai, Nghệ An, Bình Thuận .v.v. để có cơ sở tiến hành điều tra tìm kiếm bổ sung nguồn gen.

- Nhiệm vụ đã và đang tiến hành triển khai theo dõi, đánh giá sơ bộ về đặc điểm ngoại hình và khả năng sản xuất của gà trụi lông cổ và dê đen.

- Đã tiến hành lấy mẫu máu gà lông xù để đánh giá khoảng cách di truyền bằng chỉ thị phân tử microsatellite.

Cả nước

 

II

Đề tài cấp Bộ

 

 

 

 

 

 

1

“Nghiên cứu khẩu phần ăn phù hợp cho bò đực giống Brahman sản xuất tinh đông lạnh tại Việt Nam”

Trung tâm Giống gia súc lớn Trung ương

2016-2019

 

- Sản phẩm của đề tài đã được công nhận tiến bộ kỹ thuậtKhẩu phần ăn cho bò đực giống Brahman trưởng thành vào mùa Đông - Xuân, Hè Thu và Quy trình nuôi dưỡng kèm theo”; Quyết định số: 16/ĐQ-CN-TĂCN ngày 07 tháng 02 năm 2020 của Cục trưởng Cục Chăn nuôi.

 

Đã nghiệm thu (07/3/2020

2

Nghiên cứu chế độ nuôi dưỡng thích hợp nhằm hạn chế các bệnh rối loạn trao đổi chất ở bò sữa

TS. Ngô Đình Tân – TTNC Bò và Đồng cỏ Ba Vì

2017-2019

 

Tại miền Nam và miền Bắc, thí nghiệm được triển khai từ tháng 12/2018.

Hoàn thiện và gửi đi đăng tải 3 bài báo của thí nghiệm 10,11,12 trong nội dung 2.

Tập hợp số liệu thí nghiệm tại 2 miền trong nội dung 3 và chuẩn bị hồ sơ ban hành 03 chế độ nuôi dưỡng đàn bò sữa cao sản ở giai đoạn đầu, giữa, cuối chu kỳ cho sữa và giai đoạn cạn sữa giảm bệnh axit dạ cỏ, ketosis và hạ canxi huyết.

Đề tài đã được thông qua hội đồng nghiệm thu do vụ KHCN&MT tổ chức trong quý I/2020.

 

Đã nghiệm thu 3/2020)

Xem chi tiết và tải file tại đây

 

Tổng hợp tin: Nguyễn Trọng Tuyển - Phòng Khoa học, Đào tạo và HTQT

Video


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi