Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động khối Văn phòng Viện năm 2024

15/01/2024

Ngày 15-1-2024, Viện Chăn nuôi tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động Văn phòng Viện năm 2024. Hội nghị là dịp để tập thể lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động đánh giá những kết quả đạt được trong năm 2023, đồng thời, đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho năm 2024.

Tham dự Hội nghị có Viện trưởng TS. Phạm Công Thiếu; Các Phó Viện trưởng PGS.TS. Ngô Thị Kim Cúc, PGS. TS. Phạm Doãn Lân cùng toàn thể Viên chức và người lao động khối Văn phòng Viện.

Phát huy những kế hoạch đạt được trong năm 2022, công tác quản lý chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Viện đến các đơn vị trong khối Văn phòng Viện đã được thực hiện theo phương châm chủ động kịp thời và quyết liệt trên cơ sở bám sát mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2023 và cá nhiệm vụ đột xuất khác do Bộ, Đảng Ủy và BGĐ Viện giao, góp phần quan trọng để VP Viện nói riêng và toàn khối Viện nói chung hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Năm 2023, Văn phòng Viện triển khai thực hiện 45 nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ các loại, trong đó có 05 nhiệm vụ cấp Nhà nước và 6 nhiệm vụ cấp Bộ, 03 tiêu chuẩn, 08 nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng. Văn phòng Viện đã tham gia chuyển giao công tác nghiên cứu thực hiện 12 nhiệm vụ KH&CN với các doanh nghiệp, địa phương phối hợp viện trường và các đề tài cơ sở; tham gia thực hiện 11 nhiệm vụ hợp tác quốc tế. Văn Phòng Viện cũng đã thực hiện tốt các nhiệm vụ về đào tạo Tiến sĩ, xuất bản tạp chí Khoa học và Công nghệ Chăn nuôi; công tác thư viện, Thông tin, truyền thông, Công tác nội chính, quản lý tài chính cũng được triển khai thường xuyên và kịp thời.

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại,  khó khăn và đặc biệt là những nguyên nhân làm ảnh hưởng đến chất lượng và tiến độ công việc như nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là nhân lực có học hàm, học vị của toàn khối văn phòng Viện vẫn còn thiếu hụt; Việc chuyển giao các TBKT và sản xuất còn hạn chế nên chưa phát huy hết tiềm năng các sản phẩm nghiên cứu; Nghị định 70/2018 NĐCP quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học học và công nghệ đang có nhiều bất cập khi tổ chức thực hiện. Một số nhiệm vụ KHCN chậm tiến độ do tình hình dịch bệnh trên người và động vật diễn biến phức tạp.

Kế thừa và phát huy những kết quả đạt được, kịp thời khắc phục một số hạn chế đã được nhận diện, Văn phòng Viện đề xuất một số kiến nghị Đảng Ủy và BGĐ Viện và một số đơn vị liên quan nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024 như sau: Đề nghị Viện có ý kiến với Bộ Nông nghiệp và PTNT phối hợp Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính sớm áp dụng và đảm bảo chi trả lương cho các nhà khoa học thay cho việc chi tra lương theo phương thức triển khai các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng như hiện nay; Đẩy nhanh tiến độ và các thủ tục triển khai  thực hiện các đề tài, dự án cấp Quốc gia đã được phê duyệt; Tạo điều kiện để các cán bộ trẻ của VP Viện được nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ...

Tại Hội nghị, Dự thảo báo cáo Tổng kết công tác thi đua năm 2023 và phát động thi đua năm 2024 của Công đoàn VPV; Báo cáo tài chính; công tác của Ban Thanh tra nhân dân; của Ban Chấp hành Công đoàn được trình bày đầy đủ và chi tiết. Hội nghị nhất trí thông qua nghị quyết với tỷ lệ cao. 

Tại hội nghị, lãnh đạo Viện cũng trao các danh hiệu thi đua cho các tập thể, cá nhân hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2023.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

 

Ảnh: Lê Thu Hà - Tổng hợp tin: Võ Thị Hoài Hương

 


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi