Phân viện chăn nuôi Nam Bộ tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và Hội nghị Đại biểu CCVC năm 2020

31/12/2019

Hôm nay ngày 30/12/2019, Phân viện chăn nuôi Nam Bộ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và Hội nghị đại biểu CCVC năm 2020 tại Hội trường của Phân viện tại Thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Tới dự Hội nghị có lãnh đạo Đảng ủy khối cơ sở Bộ NN và PTNT; TS. Phạm Công Thiếu – Viện trưởng Viện Chăn nuôi; Đại diện các phòng ban của Viện cùng lãnh đạo và toàn thể cán bộ công chức viên chức của Phân viện.

Phân viện chăn nuôi Nam Bộ có nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, nuôi giữ giống gốc, hợp tác quốc tế, tư vấn và dịch vụ về chăn nuôi ở các tỉnh phía Nam. Từ khi được thành lập (2013) đến nay, hoạt động khoa học công nghệ của phân viện đã có những thành tựu đáng kể, góp phần quan trọng trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Trong năm 2019, Phân viện đã thực hiện tốt nhiệm vụ khoa học công nghệ. Tổng số có 33 nhiệm vụ khoa học công nghệ. Trong đó có 9 nhiệm vụ từ Bộ Khoa học Công nghệ và Bộ Nông nghiệp, 11 nhiệm vụ hợp tác với các địa phương và 1 nhiệm vụ hợp tác quốc tế, còn lại là các đề tài nhánh, đề tài cơ sở và dịch vụ khoa học. Các đơn vị trong Phân viện đã tích cực chủ động tìm kiếm các nhiệm vụ thông qua các chương trình dự án hợp tác với các địa phương. Số nhiệm vụ dạng này là 11 nhiệm vụ, trong đó có 2 nhiệm vụ hợp tác với TP. Hồ Chí Minh. Các nhiệm vụ còn lại hợp tác với các tỉnh như Bình Phước, Trà Vinh, Ninh Thuận và Bến Tre.

Kế hoạch nhiệm vụ năm 2020, Trung tâm tiếp tục thực hiện và triển khai tốt các nhiệm vụ được giao. Tăng cường hoạt động hợp tác quốc tế cũng như hợp tác với các đơn vị bạn, với các địa phương. Nêu cao tinh thần đoàn kết, tạo mối quan hệ gắn bó giữa các đơn vị trong Phân viện. Sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực và cơ sở vật chất của Phân viện.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

Tin: Hoàng Thị Phi Phượng_ Phòng Đào tạo và Thông tin


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi