Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên tổ chức hội nghị tổng kết năm 2019

27/12/2019

Hôm nay ngày 27/12/2019, Trung tâm nghiên cứu Vịt Đại Xuyên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2020 tại Hội trường của Trung tâm – huyện Phú Xuyên – Hà nội.

Tới dự Hội nghị có TS. Nguyễn Xuân Dương – Quyền Cục trưởng Cục Chăn nuôi; TS. Phạm Công Thiếu – Viện trưởng Viện Chăn nuôi; TS. Ngô Thị Kim Cúc – Phó Viện trưởng Viện Chăn nuôi; Các nguyên Lãnh đạo Trung tâm nghiên cứu vịt Đại xuyên; Đại diện chính quyền địa phương; Lãnh đạo và toàn thể cán bộ công chức viên chức của Trung tâm; Đại diện các phòng ban và bộ môn của Viện.

Trung tâm nghiên cứu Vịt Đại Xuyên là đơn vị hoạt động khoa học công nghệ trực thuộc Viện. Trong năm 2019 mặc dù ngành chăn nuôi gặp rất nhiều khó khăn nhưng được sự quan tâm và chỉ đạo của Viện cũng như của Bộ Nông nghiệp, Trung tâm đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, các đề tài, dự án cũng được triển khai đúng quy trình và thời gian. Kế hoạch nhiệm vụ năm 2020, Trung tâm tiếp tục thực hiện và triển khai các nhiệm vụ được giao; Triển khai mở rộng hợp tác với các địa phương về công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật về con giống, quy trình kỹ thuật.

Một số hình ảnh tại Hội nghị tổng kết

Giám đốc Trung tâm báo cáo tổng kết tại Hội nghị

TS.Nguyễn Xuân Dương - Quyền Cục trưởng Cục Chăn nuôi trao tặng danh hiệu thi đua cho cán bộ của Trung tâm

TS.Phạm Công Thiếu - Viện trưởng Viện Chăn nuôi trao tặng danh hiệu thi đua cho cán bộ của Trung tâm

Khâu Thị Định


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi