Phòng Thí Nghiệm Trọng điểm Công nghệ Tế bào Động vật tổng kết công tác năm 2019

03/01/2020

Hôm nay ngày 03/01/2020, Phòng Thí Nghiệm Trọng điểm Công nghệ Tế bào Động vật tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và Kế hoạch nhiệm vụ năm 2020 tại Hội trường của Viện chăn nuôi.

Tới dự Hội nghị có TS. Phạm Công Thiếu – Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Chăn nuôi, TS. Ngô Thị Kim Cúc – Phó Viện trưởng Viện Chăn nuôi,  đại diện các Trung Tâm, Phòng Ban của Viện, cùng lãnh đạo và toàn thể cán bộ viên chức của Phòng Thí nghiệm Trọng điểm Công nghệ Tế bào Động vật.

Phòng thí nghiệm trọng điểm Công nghệ tế bào Động vật là đơn vị hoạt động khoa học công nghệ trực thuộc Viện, Phòng được tách ra và hoạt động độc lập từ năm 2016. Cơ cấu tổ chức của Phòng bao gồm 03 bộ môn nghiên cứu và 01 Phòng Nghiệp vụ tổng hợp, với tổng số 20 cán bộ công nhân viên.

Phòng thí nghiệm trọng điểm Công nghệ tế bào Động vật được Nhà nước đầu tư cho tương đối đầy đủ hệ thống trang thiết bị phục vụ nghiên cứu khoa học cơ bản và định hướng ứng dụng, Phòng có đội ngũ cán bộ khoa học trẻ có trình độ, năng lực chuyên môn cao.

Trong năm 2019, đơn vị đã triển khai thực hiện tốt 02 đề tài thuộc chương trình CNSH, 03 đề tài thường xuyên từ nguồn hỗ trợ hoạt động PTNTĐ, 02 nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, tham gia 01 dự án hợp tác với Nhật Bản JICA-SATREPS. Ngoài ra PTNTĐ còn hỗ trợ một số Tòa án, Công an phân tích giám định gen, xác định huyết thống ở trâu, bò giải quyết tranh chấp vật nuôi.

Kế hoạch nhiệm vụ năm 2020, Phòng tiếp tục thực hiện và triển khai tốt các nhiệm vụ được giao. Xây dựng các ý tưởng, viết và đề xuất các nhiệm vụ nghiên cứu cho các năm tiếp theo. Tham gia các dự án đang hợp tác với Nhật Bản, Trung Quốc.Tạo điều kiện cho các bộ trẻ có năng lực được học tập, đào tạo nâng cao tại nước ngoài.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

 

 

 

Nguồn tin - Phòng Thí Nghiệm Trọng điểm Công nghệ Tế bào Động vật


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi