Trung tâm Nghiên cứu và Huấn luyện chăn nuôi tổng kết năm 2019

25/12/2019

Ngày 25/12/2019, Trung tâm Nghiên cứu và Huấn luyện chăn nuôi tổng kết công tác năm 2019 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2020 tại Hội trường của Trung tâm –Q.Hà Đông, Hà nội.

Tới dự Hội nghị có TS.Phạm Công Thiếu – Viện trưởng Viện Chăn nuôi; TS.Ngô Thị Kim Cúc– Phó Viện trưởng Viện Chăn nuôi; Các nguyên Lãnh đạo các thời kỳ của Viện và Trung tâm; Lãnh đạo và toàn thể cán bộ viên chức và người lao động tại Trung tâm; Đại diện các Bộ môn, Phòng ban của Viện.

Trung tâm là đơn vị sự nghiệp có thu, ngân sách hoạt động được cấp theo nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, do đó Trung tâm phải chủ động nguồn kinh phí để hoạt động. Năm 2019 giá gà giống giảm kéo dài nhiều tháng trong năm đã ảnh hưởng lớn đến hiệu quả sản xuất. Tuy nhiên, được sự quan tâm chỉ đạo của Viện cũng như của Bộ Nông nghiệp, Trung tâm đã khắc phục khó khăn và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao: Đã triển khai thực hiện các đề tài nghiêm túc đúng theo yêu cầu về nội dung tiến độ. Công tác Khuyến nông triển khai đúng kế hoạch, thông qua chương trình đã giúp người chăn nuôi gà sinh sản, chăn nuôi gà thịt nắm vững quy trình kỹ thuật chăn nuôi, đồng thời thông qua Khuyến nông đã giúp người chăn nuôi ở các địa phương thực hiện Dự án có điều kiện tiếp cận tiến bộ kỹ thuật mới để phát triển chăn nuôi của địa phương và các vùng lân cận. Trung tâm cũng đã nuôi giữ và tiêu thụ sản phẩm giống gốc đảm bảo chất lượng và số lượng theo yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và PTNT đặt hàng. Ngoài ra Trung tâm cũng đã thực hiện tốt các công tác như: đầu tư mở rộng sản xuất, đời sống việc làm ổn định, mức thu nhập hàng của của cán bộ công nhân viên được cải thiện, góp phần ổn định cuộc sống cho CBCNV.

Khâu Thị Định


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi