Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi số 111 (Tháng 5/2020)

11/06/2020

MỤC LỤC

Trang

TỔNG QUAN

 

Nguồn phát thải khí nhà kính từ chăn nuôi và chiến lược giảm thiểu

2

Nguyễn Văn Quang

 

DI TRUYỀN - GIỐNG

 

Khả năng sinh trưởng và năng suất thân thịt của lợn Landrace và Yorkshire từ nguồn gen Pháp

13

Nguyễn Thị Hồng Nhung, Phạm Duy Phẩm,
Trịnh Hồng Sơn, Phạm Doãn Lân và Đỗ Đức Lực

 

Khả năng sản xuất và chất lượng thịt vịt Sín Chéng ở hai phương thức nuôi

23

Phạm Văn Sơn, Hồ Lam Sơn, Nguyễn Khắc Khánh, Trần Hồng Thanh, Nguyễn Văn Trung, Nguyễn Thành Luân, Nguyễn Thị Châu Giang và Ngô Thị Kim Cúc

 

Khả năng sản xuất của đàn vịt Sín Chéng hạt nhân qua ba thế hệ

35

Phạm Văn Sơn, Hồ Lam Sơn, Nguyễn Khắc Khánh, Trần Hồng Thanh, Nguyễn Văn Trung, Nguyễn Thành Luân  và Ngô Thị Kim Cúc

 

DINH DƯỠNG VÀ THỨC ĂN

 

Ảnh hưởng của bổ sung bã bia trong khẩu phần lá bông cải phụ phẩm (Brassica cauliflora Lizg) đến tiêu thụ và tiêu hóa dưỡng chất, tăng trưởng và hiệu quả kinh tế của thỏ lai (New Zealand × Địa phương)

46

Nguyễn Thị Kim Đông và Nguyễn Văn Thu

 

CNSH VÀ CÁC VẤN ĐỀ KHÁC

 

Hiện trạng chăn nuôi heo và tình hình nhiễm dịch tả heo Châu Phi tại Bến Tre

56

Trương Văn Hiểu, Trần Ngọc Bích, Lê Quang Trung, Nguyễn Phúc Khánh, Trần Duy Khang, Nguyễn Thị Kim Quyên, Trần Quang Thái và Nguyễn Minh Dũng

 

Ứng dụng phương pháp xác định Aflatoxin tổng số (B1, B2, G1, G2) sử dụng cột ái lực miễn dịch trong thức ăn chăn nuôi bằng hệ thống sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)

67

Dương Thị Thu Anh, Nguyễn Đức Hảo
và Nguyễn Quang Huy

 

Mô hình bảo quản trứng gia cầm áp dụng phương pháp phun sương dầu Paraffin tại Hưng Yên

78

Lại Mạnh Toàn, Nguyễn Văn Tấn, Đặng Vũ Hòa,
Nguyễn Thị Hoàng Anh, Hoàng Thị Hạnh,
Trịnh Duy Linh và Phan Trung Hiếu

 

Video


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi