Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi số 122 (Tháng 4/2021)

12/05/2021

MỤC LỤC

Trang

DI TRUYỀN - GIỐNG

 

Nghiên cứu chọn lọc tạo hai dòng gà LV qua bốn thế hệ

2

Nguyễn Quý Khiêm, Phạm Thùy Linh, Đào Thị Bích Loan, Trần Ngọc Tiến, Lê Xuân Sơn, Nguyễn Thị Tình, Phạm Thị Huệ, Phạm Thị Lụa, Phạm Thị Kim Thanh,Nguyễn Thị Minh Hường và Nguyễn Thị Yến

 

DINH DƯỠNG VÀ THỨC ĂN

 

Nghiên cứu sử dụng bột sắn và bã sắn được làm giàu protein trong thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh nuôi vỗ béo bò

15

Nguyễn Ngọc Kiên, Cù Thị Thiên Thu, Nguyễn Thị Tuyết Lê và Lê Việt Phương

 

Xác định nhu cầu năng lượng trao đổi và axit amin tiêu hóa hồi tràng chuẩn ăn vào hàng ngày cho lợn đực làm việc

27

Đoàn Vĩnh, Đinh Thị Quỳnh Liên, Phạm Ngọc Thảo, Lã Thị Thanh Huyền và Phan Thị Tường Vi

 

Ảnh hưởng các mức xơ trung tính trong khẩu phần đến sự tiêu thụ và tiêu hóa dưỡng chất, môi trường dạ cỏ và tích lũy nitơ của bò thịt

34

Nguyễn Bình Trường và Nguyễn Văn Thu

 

CNSH VÀ CÁC VẤN ĐỀ KHÁC

 

Tình hình nhiễm cầu trùng trên thỏ nuôi tại tỉnh Trà Vinh và thuốc điều trị

48

Nguyễn Thị Kim Quyên

 

Ảnh hưởng của nhiệt độ, ẩm độ, ánh sáng và tiếng ồn trong nhà nuôi yến đến năng suất tổ yến

57

Đậu Văn Hải, Nguyễn Thị Hồng Trinh, Lê Bá Chung, Phạm Minh Quân và Nguyễn Thị Anh

 

Khả năng sản xuất của vịt Sín Chéng ở hai phương thức nuôi khác nhau

65

Phạm Văn Sơn, Hồ Lam Sơn, Trần Hồng Thanh, Nguyễn Khắc Khánh và Ngô Thị Kim Cúc

 

Nghiên cứu phương thức nuôi phù hợp cho ngan Sen nuôi sinh sản

76

Vũ Chí Thiện, Đỗ Thị Liên, Nguyễn Văn Duy,
Mai Hương Thu, Vương Thị Lan Anh,
Nguyễn Ngọc Giáp, Văn Thị Chiều và Tạ Phan Anh

 


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi