Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi số 129 (Tháng 11/2021)

02/03/2022

MỤC LỤC

Trang

TỔNG QUAN

 

Can thiệp vật lý để điều khiển kết cấu và độ mềm của thịt tươi

2

Ngô Đình Tân

 

DI TRUYỀN - GIỐNG

 

Đặc điểm ngoại hình và khả năng sản xuất của ngan Sen qua bốn thế hệ

13

Nguyễn Văn Duy, Văn Thị Chiều, Đào Anh Tiến,
Vương Thị Lan Anh và Đỗ Thị Liên

 

Một số yếu tố ảnh hưởng và đề xuất giải pháp để cải thiện khả năng sinh sản của voi (Elephas maximus) nuôi tại tỉnh Đắk Lắk

22

Nguyễn Công Chung và Nguyễn Đức Điện

 

Năng suất và chất lượng thịt của gà Nhiều ngón thương phẩm

31

Ngô Thị Kim Cúc, Nguyễn Văn Trung,
Đặng Ngọc Nga và Phạm Công Thiếu

 

DINH DƯỠNG VÀ THỨC ĂN

 

Hiện trạng chăn nuôi gia súc ăn cỏ tại Tiền Giang

38

Nguyễn Thị Thủy, Phạm Văn Quyến, Nguyễn Văn Tiến,Hoàng Thị Ngân, Bùi Ngọc Hùng và Giang Visal

 

Xác định mức ăn hạn chế cho gà ZL giai đoạn nuôi hậu bị từ 9 đến 19 tuần tuổi

49

Vũ Ngọc Sơn, Nguyễn Khắc Khánh, Chu Mạnh Thắng,
Nguyễn Thị Thùy Linh và Bùi Thị Kim Oanh

 

Xác định tỷ lệ tiêu hóa chất hữu cơ và giá trị năng lượng trao đổi của một số loại thức ăn nuôi trâu bằng phương pháp in vitro gas production

58

Tạ Văn Cần, Nguyễn Thị Lan,
Nguyễn Văn Đại và Chu Mạnh Thắng

 

CNSH VÀ CÁC VẤN ĐỀ KHÁC

 

Tình hình phát triển của đàn trâu có khối lượng lớn được tuyển chọn tại Chiêm Hóa, Tuyên Quang

72

Từ Trung Kiên, Trần Thị Hoan, Trần Huê Viên,
Nguyễn Hưng Quang, Nguyễn Văn Đại, Bùi Ngọc Sơn,
Hồ Thị Bích Ngọc và Nguyễn Đức Trường

 


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi