Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi số 131 (Tháng 1/2022)

03/03/2022

MỤC LỤC

Trang

TỔNG QUAN

 

Thiết kế đồng cỏ chăn thả đa dạng thực vật để cải thiện sản xuất và phúc lợi của động vật đồng thời giảm tác động đến môi trường

2

Nguyễn Văn Quang

 

Sử dụng biện pháp đông lạnh để bảo quản thịt bò

22

Ngô Đình Tân

 

DI TRUYỀN - GIỐNG

 

Khả năng cho thịt và chất lượng thịt của hai tổ hợp lợn lai thương phẩm TP5 và TP6

34

Trịnh Hồng Sơn, Phạm Duy Phẩm, Trịnh Quang Tuyên, Nguyễn Long Gia, Nguyễn Ngọc Minh, Lý Thị Thanh Hiên, Bùi Thị Tư và Ngô Văn Tấp

 

DINH DƯỠNG VÀ THỨC ĂN

 

Ảnh hưởng của mức dinh dưỡng khẩu phần ăn đến khả năng tăng khối lượng của trâu sinh trưởng giai đoạn 7-18 tháng tuổi

41

Tạ Văn Cần, Nguyễn Văn Đại, Nguyễn Gia Huân và Chu Mạnh Thắng

 

Xác định mức protein thô và năng lượng phù hợp cho vịt lai hướng thịt nuôi trên cạn từ 1 đến 7 tuần tuổi tại huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh

59

Nguyễn Thị Mộng Nhi 

 

CNSH VÀ CÁC VẤN ĐỀ KHÁC

 

Tình hình nhiễm giun sán ở bồ câu (Columba livia) nuôi tại tỉnh Trà Vinh và thuốc điều trị

69

Nguyễn Thị Kim Quyên, Trương Văn Hiểu và Nguyễn Văn Vui

 

Hiệu quả mô hình chế biến, bảo quản phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn cho đại gia súc thích ứng với tình hình hạn hán, xâm nhập mặn

78

Đoàn Đức Vũ, Nguyễn Thị Thủy Tiên, Hoàng Thị Xuân Nguyên, Nguyễn Thị Thủy và Đậu Văn Hải

 


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi