Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi số 133 (Tháng 3/2022)

10/08/2022

MỤC LỤC

Trang

DI TRUYỀN - GIỐNG

 

Kết quả bước đầu bảo tồn gà bản địa của đồng bào Mông tại tỉnh Thái Nguyên

2

Lê Minh, Nguyễn Hưng Quang,
 Dương Thị Hồng Duyên và Nguyễn Đức Trường

 

Nghiên cứu năng suất và chất lượng thịt của gà Lạc Thủy và gà lai F1 (Lạc Thủy ´ Lương Phượng) nuôi tại Việt Yên - Bắc Giang

13

Trần Thị Trinh, Nguyễn Thị Thu Huyền,
Nguyễn Thị Hương Giang,Nguyễn Đình Nguyên,
Vũ Thị Hoài Thu và Đoàn Phương Thúy

 

DINH DƯỠNG VÀ THỨC ĂN

 

Hiệu quả bổ sung chế phẩm Herbiotic FS vào thức ăn nuôi lợn giai đoạn 70 đến 150 ngày tuổi

21

Dương Thị Vi và Đoàn Phương Thuý

 

Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, năng suất sinh khối và thành phần hóa học của 10 giống ngô lai (Zea mays L.) làm thức ăn xanh chăn nuôi được trồng ở tỉnh Thừa Thiên Huế

31

Ngô Mậu Dũng, Lê Văn An, Nguyễn Hữu Văn và Trần Ngọc Liêm

 

CNSH VÀ CÁC VẤN ĐỀ KHÁC

 

Hiện trạng chăn nuôi bò sinh sản tại huyện Mỏ Cày Bắc và Giồng Trôm tỉnh Bến Tre

43

Trương Văn Hiểu, Nguyễn Quốc Bảo, Nguyễn Thanh Lãm, Trần Ngọc Bích và Nguyễn Thị Kim Quyên

 

Kết quả khảo sát một số chỉ tiêu nhà nuôi chim yến tại tỉnh Bình Phước

54

Đậu Văn Hải, Nguyễn Thị Hồng Trinh, Lê Bá Chung, Phạm Minh Quân, Nguyễn Thị Anh  và Nguyễn Thị Bé Thơ

 

Sự lưu hành của vi khuẩn Salmonella spp. trên vịt nuôi tại huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk

64

Hoàng Thị Anh Phương và Lương Đoàn Minh Châu

 

Đánh giá thực trạng chăn nuôi bò thịt ở tỉnh Thừa Thiên Huế

69

Phạm Văn Giới, Giang Hoàng Hà,
Nguyễn Công Toản và Sử Thanh Long

 

THÔNG TIN ĐÍNH CHÍNH

80


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi