Luận án trước bảo vệ của nghiên cứu sinh Vương Thị Lan Anh

19/03/2020

TRÍCH YẾU LUẬN ÁN

Họ tên nghiên cứu sinh: Vương Thị Lan Anh

Tên đề tài luận án: Một số đặc điểm sinh học và khả năng sản xuất của giống vịt Biển 15 Đại Xuyên nuôi trong môi trường nước ngọt và nước mặn 

Chuyên ngành: Chăn nuôi                                                                  Mã số: 9.62.01.05

Người hướng dẫn khoa học:  1. PGS. TS. Hoàng Văn Tiệu

                                               2. TS. Nguyễn Văn Duy

Tên cơ sở đào tạo: Viện Chăn nuôi

Mục đích và đối tượng nghiên cứu

Đánh giá khả năng thích nghi, sản xuất của giống vịt Biển 15 - Đại Xuyên với môi trường nước ở các độ mặn khác nhau (nước ngọt, nước lợ, nước mặn) và đưa ra được quy trình chăn nuôi phù hợp nhất đối với giống vịt này.

Các phương pháp nghiên cứu đã sử dụng

  • Phương pháp thường quy: dùng trong mô tả, cân, đo các chỉ tiêu
  • Phương pháp giải phẫu vi thể tuyến muối
  • Phương pháp chăm sóc, nuôi dưỡng, quản lý đàn giống: Vịt thí nghiệm được cho ăn hạn chế theo tiêu chuẩn giống từ 1 ngày tuổi đến hết giai đoạn hậu bị. Đến giai đoạn sinh sản vịt được cho ăn tự do ở ban ngày. Đối với vịt nuôi thương phẩm cho ăn tự do từ 1 ngày tuổi, đeo số cá thể và cân khối lượng hàng tuần toàn bộ số cá thể có mặt trong đàn.
  • Phương pháp phân lô so sánh: Thí nghiệm được bố trí ngẫu nhiên theo các lô, so sánh các yếu tố thí nghiệm như độ mặn của nước, tuần tuổi hoặc giới tính để đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố thí nghiệm đến kết quả đạt được
  • Phương pháp theo dõi các chỉ tiêu: Các chỉ tiêu về sinh trưởng, sinh sản (Bùi Hữu Đoàn và cs, 2011).
  • Phương pháp xử lý số liệu: Số liệu thu được so sánh giữa các lô theo phân tích phương sai, so sánh giá trị trung bình theo Ducan bằng phần mềm Sas 9.1

Các kết quả chính và kết luận

1/ Vịt Biển 15 - Đại Xuyên có đặc điểm ngoại hình màu lông ổn định, con mái màu cánh sẻ đậm, con trống có lông cổ màu xanh biếc, có 2 - 3 lông móc cong ở đuôi. Vịt mang đặc trưng của giống vịt kiêm dụng và với chỉ số vòng ngực/dài thân đạt 1,21 - 1,23 vịt có thiên hướng vịt thịt - trứng. Tuyến muối của vịt Biển 15 - Đại Xuyên tăng dần theo tuần tuổi, đây là một tuyết ngoại tiết có chức năng cô đặc muối và bài tiết ra ngoài cơ thể. Các chỉ số sinh lý, sinh hóa máu vịt Biển 15 - Đại Xuyên nuôi trong nước ngọt và nước mặn gần như ổn định, điều này do vai trò tuyến muối trong việc bài tiết các ion ra khỏi cơ thể và tính thích nghi với môi trường nước mặn.

2/ Khả năng sản xuất của vịt Biển 15 - Đại Xuyên

Khi nuôi vịt Biển 15 - Đại Xuyên qua 3 thế hệ tại Trung tâm Nghiên cứu Vịt Đại Xuyên có tỷ lệ nuôi sống cao. Ở thế hệ 3 khối lượng cơ thể đạt 1835,43 g/con đối với vịt trống và 1762,43 g/con đối với vịt mái tại 8 tuần tuổi, năng suất trứng đạt 245,31 quả/mái/52 tuần đẻ. Tiêu tốn thức ăn đạt 3,47 kg/10 quả trứng. Các chỉ tiêu chất lượng trứng và ấp nở đạt cao.

Khi nuôi vịt Biển 15 - Đại Xuyên ở môi trường nước có các độ mặn khác nhau. Vịt có tỷ lệ nuôi sống cao, năng suất trứng cao nhất khi nuôi ở nước có độ mặn 11 - 20 ‰ đạt 248,63 quả/mái/52 tuần đẻ. Các chỉ tiêu về chất lượng trứng ở các độ mặn khác nhau đạt tiêu chuẩn trứng giống, tỷ lệ ấp nở đạt cao.

3/ Năng suất và chất lượng thịt của vịt Biển 15 - Đại Xuyên

Vịt Biển 15 - Đại Xuyên thương phẩm trong môi trường nước ngọt và nước mặn cho tỷ lệ nuôi sống cao. Khối lượng cơ thể vịt Biển 15 - Đại Xuyên nuôi trong nước ngọt qua các tuần tuổi đều đạt cao hơn so với khi nuôi tại nước mặn (30 ‰). Khối lượng lúc 10 tuần tuổi đối với vịt trống, vịt mái nuôi trong nước ngọt đạt lần lượt là 2792,92; 2639,75 g/con. Nuôi trong nước mặn đạt 2619,14; 2540,46 g/con. Tiêu tốn thức ăn/tăng khối lượng cơ thể ở giai đoạn vịt 1 ngày tuổi - 10 tuần tuổi đạt 2,70 kg nuôi trong nước ngọt và đạt 2,75 kg nuôi trong nước mặn. Thịt vịt Biển 15 - Đại Xuyên có đầy đủ các loại axit amin đặc biệt là các aixit amin thiết yếu. Tuổi giết thịt thích hợp đối với vịt Biển 15 - Đại Xuyên ở 8 tuần tuổi.

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC                                                 NGHIÊN CỨU SINH

Người hướng dẫn 1                   Người hướng dẫn 2

 

PGS.TS Hoàng Văn Tiệu        TS.Nguyễn Văn Duy                                           Vương Thị Lan Anh

Chi tiết xem tại các đường link phía dưới

Đóng góp mới của Luận án

Tóm tắt Luận án_Tiếng Việt

Tóm tắt Luận án _ Tiếng Anh

Toàn văn Luận án

NCS Vương Thị Lan Anh

Video


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi