Tổng hợp kết quả các Dự án thuộc chương trình nông thôn miền núi của Viện chăn nuôi giai đoạn 2016 – 2020 (Cập nhật đến tháng 5 năm 2020)

28/05/2020

Giai đoạn 2016-2020, Viện đã triển khai  36 Dự án thuộc Chương trình nông thôn, miền núi, trong đó, Viện đã chuyển giao 23 dự án ứng dụng công nghệ chăn nuôi; 03 dự án chế biến, bảo quản thức ăn chăn nuôi; 10 dự án chuyển giao TBKT và công nghệ sản xuất con giống. Nhờ các dự án này, tính đến tháng 5 năm 2020, đã có 209 lượt quy trình công nghệ được chuyển giao vào thực tiễn sản xuất, gồm 78 lượt quy trình chăn nuôi; 14 lượt quy trình thú y, phòng bệnh cho vật nuôi; 12 lượt quy trình tuyển chọn con giống; 59 lượt quy trình nhân giống và lai tạo giống; 02 lượt quy trình ấp trứng; 09 lượt quy trình thụ tinh nhân tạo; 18 lượt quy trình trồng, chăm sóc cây thức ăn chăn nuôi; 06 lượt quy trình chế biến & bảo quản cây thức ăn chăn nuôi; 01 lượt quy trình xây dựng chuồng trại; 01 lượt quy trình giết mổ vật nuôi; 06 lượt quy trình vỗ béo vật nuôi; 03 quy trình xử lý chất thải trong chăn nuôi. Thông qua các dự án này, Viện đã  đào tạo được 109 kỹ thuật viên cơ sở; tập huấn kỹ thuật cho 3050 lượt nông dân, giải quyết được việc làm cho hàng nghìn lao động tại các địa bàn thực hiện dự án và đã tổ chức nhiều cuộc hội nghị, hội thảo khoa học. 

 

TT

Tên Dự án

Thời gian thực hiện

Đơn vị chuyển giao

Địa phương thực hiện

Nội dung

chuyển giao

 
 

1.

Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ chăn nuôi tiên tiến đối với gà Ri lai thả vườn đảm bảo an toàn sinh học gắn với chuỗi liên kết khép kín từ chăn nuôi đến tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

2017 - 2019

Viện Chăn nuôi

Công ty THHH Thành Lâm. Phú Thọ

Chuyển giao 06 quy trình kỹ thuật:

- Quy trình chăn nuôi gà bố mẹ

- Quy trình chăn nuôi gà thương phẩm

- Quy trình thú y cho gà sinh sản

- Quy trình thú y cho gà thịt

- Quy trình ấp nở

- Quy trình giết mổ

 

2.

Ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng mô hình chăn nuôi bò sinh sản và nuôi vỗ béo bò thịt tại tỉnh Hà Nam.

2017 - 2020

Viện Chăn nuôi

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hà Nam

Chuyển giao 07 quy trình công nghệ:

- Qui trình thụ tinh nhân tạo

- Quy trình kỹ thuật chăn nuôi bò mang thai, đẻ

- Quy trình kỹ thuật chăn nuôi bò sau cai sữa

- Quy trình phối trộn và sản xuất thức ăn hỗn hợp

- Quy trình vỗ béo bò thịt

- Quy trình trồng cỏ thâm canh

- Quy trình chế biến phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn

 

3.

Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ xây dựng mô hình phát triển chăn nuôi lợn Mán tại huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam

Tháng 05/2020 đến tháng 04/2023

Viện Chăn nuôi

HTXNN sạch V3M, Xóm 1 Do Đạo, xã Nhân Thịnh, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

  • Quy trình tuyển chọn lợn Mán sinh sản
  • Quy trình chăm sóc và nuôi dưỡng lợn Mán sinh sản
  • Quy trình chăm sóc và nuôi dưỡng lợn Mán thương phẩm
  • Quy trình vệ sinh thú y và phòng bệnh lợn Mán sinh sản

- Quy trình vệ sinh thú y và phòng bệnh lợn Mán thương phẩm.

 

4.

Chương trình nông thôn miền núi:  Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình chăn nuôi tập trung gà VCN/BT-AG1 hướng trứng thương phẩm tại tỉnh Thái Bình (2020 – 2022)

2020-2022

Viện Chăn nuôi

Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Sản xuất An Thái Dương, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

Tiếp nhận và làm chủ được các quy trình kỹ thuật: chăn nuôi, phòng bệnh cho gà hướng trứng VCN/BT-AG1 (từ 01 ngày tuổi – 72 tuần tuổi); bảo quản trứng gà thương phẩm bằng phun sương dầu paraffin; sử dụng chế phẩm Compost Maker xử lý nguyên liệu giàu hợp chất các bon làm nguyên liệu sản xuất phân bón hữu cơ.

 

5

Ứng dụng khoa học và công nghệ trong sản xuất giống và chăn nuôi lợn 4 giống tại tỉnh Ninh Bình

2016-2019

Trung tâm Nghiên cứu lợn Thụy Phương, Viện Chăn nuôi

Chi nhánh trung tâm Nghiên cứu và  phát triển giống vật nuôi cây trồng Ninh Bình - Công ty TNHH MTV Hưng Tuyến, Tỉnh Ninh Bình

05 quy trình công nghệ sản xuất giống và chăn nuôi lợn 4 giống

 

6

Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ tiên tiến chăn nuôi lợn theo phương thức công nghiệp trên vùng đất cát ven biển tỉnh Quảng Bình

2017-2020

Trung tâm Nghiên cứu lợn Thụy Phương Viện Chăn nuôi

Công ty CP Thanh Hương,Tỉnh Quảng Bình

10 quy trình công nghệ tiên tiến trong chăn nuôi lợn theo phương thức công nghiệp

 

7

Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật chăn nuôi lợn Táp Ná tại huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình

2017 -2020

Viện Chăn nuôi

Ninh Bình

- Quy trình chọn lọc và nhân thuần lợn Táp Ná;

- Quy trình chăm sóc và nuôi dưỡng lợn Táp Ná sinh sản;

- Quy trình chăm sóc và nuôi dưỡng lợn Táp Ná thương phẩm;

-  Quy trình vệ sinh thú y và phòng bệnh trong chăn nuôi lợn Táp Ná sinh sản;

-  Quy trình vệ sinh thú y và phòng bệnh trong chăn nuôi lợn Táp Ná thương phẩm.

 

8

Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ để phát triển sản xuất nông nghiệp tạo sinh kế cho người dân bị ảnh hưởng của thiên tai tại huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình

2018 -2021

Viện Chăn nuôi

Hòa Bình

- Quy trình kỹ thuật chăn nuôi lợn bản địa/lợn mán;

- Quy trình kỹ thuật nuôi gà Ri lai thả vườn/đồi.

 

 

9

Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và xây dựng mô hình nuôi dê lai (Boer x Bách Thảo) tại tỉnh Trà Vinh

 

2019-2020

Trung tâm Công nghệ sinh học chăn nuôi – Phân Viện Chăn nuôi Nam Bộ

Trà Vinh

- Quy trình nuôi dưỡng và chăm sóc dê Bách Thảo thuần.

-  Quy trình nuôi dưỡng và chăm sóc dê Boer thuần.

-  Quy trình nuôi dưỡng và chăm sóc dê lai (Boer x Bách Thảo).

-  Quy trình sản xuất thức ăn thô xanh cho dê.

-  Quy trình phòng và trị bệnh cho dê.

 

10

Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong chăn nuôi bò hướng thịt tại các xã khó khăn, dân tộc thiểu số tỉnh Ninh Thuận

2018-2020

Trung tâm Công nghệ sinh học chăn nuôi – Phân Viện Chăn nuôi Nam Bộ

Ninh Thuận

-  Quy trình chăn nuôi bò thuần hướng thịt.

-  Quy trình chăn nuôi bò lai hướng thịt.

-  Quy trình trồng, chăm sóc, thu hoạch và chế biến cỏ VA06 làm thức ăn cho bò.

- Quy trình trồng, chăm sóc, thu hoạch và chế biến cỏ Sả lá lớn làm thức ăn cho bò.

 

11

Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong chăn nuôi bò thịt chất lượng cao ở tỉnh Bến Tre

2018-2020

Trung tâm Công nghệ sinh học chăn nuôi – Phân Viện Chăn nuôi Nam Bộ

Bến Tre

Quy trình chăn nuôi bò hướng thịt ngoại nhập

Quy trình chăn nuôi bò lai

Quy trình vỗ béo bò hướng thịt ngoại nhập

- Quy trình vỗ béo bò lai

Quy trình trồng cỏ cho bò

Quy trình chăm sóc cỏ cho bò

Quy trình thu hoạch cỏ cho bò

- Quy trình chế biến và bảo quản cỏ cho bò

 

12

Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ vi sinh để chế biến thức ăn cho gia súc từ nguyên liệu cây mì, cây bắp tại 02 huyện Ninh Sơn và Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận

2016-2017

Trung tâm Công nghệ sinh học chăn nuôi – Phân Viện Chăn nuôi Nam Bộ

Ninh Thuận

-  Quy trình công nghệ nhân men giống cấp 1, cấp 2

-  Quy trình công nghệ lên men thức ăn gia súc từ thân cây mỳ, thân bắp, củ mỳ

-  Quy trình kỹ thuật sử dụng và bảo quản thức ăn lên men từ thân cây mỳ, thân bắp cho gia súc

 

13

Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong chăn nuôi bò thịt chất lượng cao tại tỉnh Trà Vinh

2016-2020

Trung Tâm Nghiên Cứu và Phát Triển Chăn nuôi Gia súc lớn – Phân Viện Chăn nuôi Nam Bộ

 

Trà Vinh

-  Quy trình nhân thuần giống bò Brahman nhập nội;

-  Quy trình lai tạo bò lai F1 hướng thịt;

-  Quy trình nuôi dưỡng bò cái sinh sản;

-  Quy trình nuôi bê hướng thịt thời kỳ bú sữa;

-  Quy trình nuôi bê hướng thịt thời kỳ sau cai sữa;

-  Quy trình vỗ béo bò thịt;

-  Quy trình phòng và trị bệnh cho bò thịt;

-  Qui trình trồng, chăm sóc, thu hoạch, chế biến, bảo quản cỏ VA06 cho bò;

-  Qui trình trồng, chăm sóc, thu hoạch, chế biến, bảo quản cỏ sả lá lớn Hamil cho bò.

 

14

Ứng dụng Công nghệ sinh sản phát triển giống bò vàng cao nguyên đá Đồng Văn tỉnh Hà Giang

2019 - 2022

Hợp tác xã Tuấn Dũng

Tỉnh Hà Giang

- Đào tạo 05 kỹ thuật viên.

- Tập huấn cho 100 lượt người dân.

- Chuyền giao 06 quy trình Khoa học và Công nghệ

 

15

Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng chuỗi giá trị lợn Lũng Pù tại huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang

2019 - 2022

Trung tâm Giống cây trồng và Vật nuôi phố Bảng - Hà Giang

 

Tỉnh Hà Giang

- Đào tạo 20 kỹ thuật viên.

- Tập huấn cho 200 lượt người dân.

- Chuyền giao 04 quy trình Khoa học và Công nghệ

 

 

16

Ứng dụng khoa học và công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm giống trâu lai Murrah lấy thịt cho năng suất cao tại huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình

2019-  2021

Trung tâm nghiên cứu và phát triển chăn nuôi miền núi

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển KHCN Kim Bôi - Hòa Bình

 

Sở khoa học và công nghệ Hoà Bình

 Nội dung chuyển giao: 5 quy trình kỹ thuật bao gồm: 

  -  Quy trình thụ tinh nhân tạo sử dụng nguồn tinh cọng rạ trâu Murrah

  -  Quy trình trồng và xử lý thức ăn xanh cho trâu.

  -  Quy trình kỹ thuật nuôi trâu cái sinh sản

  -  Quy trình kỹ thuật chăn nuôi trâu lấy thịt

-  Quy trình vệ sinh thú y và phòng trừ dịch bệnh cho trâu

 

 

17

Ứng dụng công nghệ tiên tiến trong sinh sản và trồng, chế biến  cây thức ăn chăn nuôi nhằm phát triển bền vững đàn trâu hàng hóa theo chuỗi giá trị tại tỉnh Lào Cai

2019-  2021

Trung tâm nghiên cứu và phát triển chăn nuôi miền núi

Công ty TNHH MTV Xây lắp & Thương mại Nguyễn Vũ;

 

Sở khoa học và công nghệ Lào Cai

Chuyển giao và tiếp nhận 6 qui trình công nghệ sau: 

- Qui trình Kỹ thuật thụ tinh nhân tạo tinh trâu Murrah dạng cọng rạ;

- Qui trình Kỹ thuật tuyển chọn, chăn nuôi trâu đực giống và trâu cái sinh sản;

- Qui trình Kỹ thuật chăn nuôi nghé lai;

- Qui trình Kỹ thuật trồng cỏ VA06;

- Qui trình Kỹ thuật chế biến cây thức ăn cho trâu;

- Qui trình Phòng và trị bệnh cho trâu

 

18

Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình chăn nuôi Trâu bản địa năng suất, chất lượng cao và phát triển chuỗi tiêu thụ sản phẩm tại huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu

2019-  2021

Trung tâm nghiên cứu và phát triển chăn nuôi miền núi

HTX Minh Thuận;

 

Sở khoa học và công nghệ Lai Châu

Chuyển giao và tiếp nhận 8 qui trình công nghệ sau

-  Quy trình xây dựng chuồng trại cho trâu.

-  Quy trình kỹ thuật tuyển chọn trâu đực giống.

-  Quy trình kỹ thuật tuyển chọn trâu cái sinh sản.

- Quy trình kỹ thuật chăm sóc và nuôi dưỡng trâu đực giống.

-  Quy trình kỹ thuật chăn nuôi trâu sinh sản.

-  Kỹ thuật chăn nuôi trâu thương phẩm.

-  Quy trình kỹ thuật phòng và trị bệnh trên trâu.

-  Kỹ thuật trồng cỏ và chế biến cây thức ăn cho trâu

 

19

Ứng dụng khoa học và công nghệ để xây dựng mô  hình chăn nuôi ngựa bạch sinh sản và nuôi thịt hiệu quả bền vững tại Lào Cai

 

Trung tâm nghiên cứu và phát triển chăn nuôi miền núi

Công ty TNHH MTV TM Xây dựng Mạnh Quang

 

 

Sở khoa học và công nghệ Lào Cai

 

Chuyển giao và tiếp nhận các qui trình công nghệ sau

-  Quy trình chọn lọc và nhân giống ngựa bạch

-  Quy trình kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng ngựa bạch đực giống và ngựa bạch cái sinh sản.

-  Quy trình kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng ngựa bạch cai sữa, ngựa sinh trưởng

-  Quy trình kỹ thuật phòng và trị bệnh cho ngựa bạch.

-  Quy trình kỹ thuật trồng và chế biến thức ăn cho ngựa bạch

-  Quy trình kỹ thuật xử lý chất thải chăn nuôi đại gia súc trong nông hộ

 

 

20

Chuyển giao công nghệ cho dự án Nông thôn miền núi: “Xây dựng mô hình ứng dụng tinh giống bò nhập ngoại sản xuất bê lai hướng thịt có năng suất, chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Quảng Bình”

2019-2022

Trung tâm Giống vật nuôi Quảng Bình

Quảng Bình

Chuyển giao 03 quy trình:

- Quy trình thụ tinh nhân tạo bò;

- Quy trình chăm sóc bò mẹ mang thai và chăm sóc bò lai F1;

- Quy trình kỹ thuật nuôi thương phẩm bò lai hướng thịt giai đoạn khác nhau;

 

21

Chuyển giao công nghệ cho dự án Nông thôn miền núi: “Ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng mô hình chăn nuôi bò lai hướng thịt tại các huyện trung du, miền núi của tỉnh Thanh Hóa”

 

 

2019-2022

Viện Nông nghiệp Thanh Hóa

Thanh Hóa

Chuyển giao 05 quy trình:

- Quy trình thụ tinh nhân tạo bò;

- Quy trình chăm sóc bò mẹ mang thai và chăm sóc bò lai F1;

- Quy trình kỹ thuật nuôi thương phẩm bò lai hướng thịt giai đoạn khác nhau;

- Quy trình phối trộn và sản xuất thức ăn hỗn hợp;

- Quy trình chế biến dự trữ một số phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn;

 

22

Ứng dụng quy trình kỹ thuật nhân giống dê lai và xây dựng mô hình nuôi dê thương phẩm tại Sơn La

2017-2020

 

Trung tâm giáo dục lao động tỉnh Sơn La

 

- Tập huấn kỹ thuật cho cán bộ kỹ thuật và cán bộ triển khai dự án.

- Tập huấn kỹ thuật cho người chăn nuôi dê.

- Chuyển giao các quy trình kỹ thuật chăn nuôi dê.

 

23

Ứng dụng quy trình kỹ thuật tiên tiến nhân giống dê lai và xây dựng mô hình nuôi dê thương phẩm tại Phú Thọ

2018- 2020

 

Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Diệp Tú

 

- Tập huấn kỹ thuật cho cán bộ kỹ thuật và cán bộ triển khai dự án.

- Tập huấn kỹ thuật cho người chăn nuôi dê.

- Chuyển giao các quy trình kỹ thuật chăn nuôi dê.

 

24

Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ phát triển đàn dê thịt tại tỉnh Lào Cai

2019 - 2021

 

Công ty TNHH xây dựng tổng hợp Minh Đức

 

- Tập huấn kỹ thuật cho cán bộ kỹ thuật và cán bộ triển khai dự án.

- Tập huấn kỹ thuật cho người chăn nuôi dê.

- Chuyển giao các quy trình kỹ thuật chăn nuôi dê.

 

25

Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật tiên tiến xây dựng mô hình chăn nuôi thỏ trắng NewZealand tại vùng gò đồi trên địa bàn Hà Nội

2019 - 2021

 

công ty TNHH MTV ĐT & PTNT Hà Nội - Xí nghiệp NLN Sông Đà

 

- Tập huấn kỹ thuật cho cán bộ kỹ thuật và cán bộ triển khai dự án.

- Tập huấn kỹ thuật cho người chăn nuôi thỏ.

- Chuyển giao các quy trình kỹ thuật chăn nuôi thỏ.

 

26

Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ chăn nuôi Thỏ NewZealand theo hướng hàng hóa

2018 - 2020

 

Công ty CP tư vấn và phát triển nông lâm nghiệp Phú Hộ

 

- Tập huấn kỹ thuật cho cán bộ kỹ thuật và cán bộ triển khai dự án.

- Tập huấn kỹ thuật cho người chăn nuôi thỏ.

- Chuyển giao các quy trình kỹ thuật chăn nuôi thỏ.

 

27

Xây dựng mô hình nhân giống và nuôi thương phẩm dê lai hướng thịt tại tỉnh Bình Thuận

 

2020 - 2022

 

Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Tiến bộ Khoa học Công nghệ Bình Thuận

 

 

- Tập huấn kỹ thuật cho cán bộ kỹ thuật và cán bộ triển khai dự án.

- Tập huấn kỹ thuật cho người chăn nuôi dê.

- Chuyển giao các quy trình kỹ thuật chăn nuôi dê.

 

28

Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong nhân giống dê lai và xây dựng mô hình nuôi dê lai thương phẩm tại tỉnh Đắk Lắk

2020 - 2022

 

Công ty TNHH Đăk Rông Farm

 

- Tập huấn kỹ thuật cho cán bộ kỹ thuật và cán bộ triển khai dự án.

- Tập huấn kỹ thuật cho người chăn nuôi dê.

- Chuyển giao các quy trình kỹ thuật chăn nuôi dê.

 

29

Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình nuôi bò thịt theo quy mô công nghiệp tại tỉnh Hòa Bình”

Từ tháng 1 năm 2017 đến tháng 12 năm 2020

Trung tâm nghiên cứu Bò và Đồng cỏ Ba vì

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Gia Phát Hoà Bình (địa điểm thực hiện tại Thành phố Hòa Bình tỉnh Hòa Bình)

Hỗ trợ chuyển giao 10 quy trình kỹ thuật trong chăn nuôi bò thịt;  Đào tạo 10 kỹ thuật viên và tập huấn cho 300 lượt người.

 

30

Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình nuôi bò thịt tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại một số tỉnh Trung du, miền núi phía Bắc.

 

Trung tâm nghiên cứu Bò và Đồng cỏ Ba vì

Viện Chiến lược và chính sách dân tộc (Thực hiện tại huyện Thanh Sơn tỉnh Phú Thọ, huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang và huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phúc)

Hỗ trợ chuyển giao 10 quy trình kỹ thuật trong chăn nuôi bò thịt;  Đào tạo 10 kỹ thuật viên và tập huấn cho 300 lượt người.

 

31

Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ nâng cao chất lượng đàn bò và trồng, chế biến thức ăn thô cho bò thịt tại huyện Sơn Dương – Tuyên Quang

Từ tháng 12 năm 2017 đến tháng 12 năm 2020

Trung tâm nghiên cứu Bò và Đồng cỏ Ba vì

Công ty TNHH MTV dịch vụ và thương mại Hồng Ánh (Thực hiện tại huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang)

Hỗ trợ chuyển giao 10 quy trình kỹ thuật trong chăn nuôi bò thịt ;  Đào tạo 5 kỹ thuật viên và tập huấn cho 200 lượt người

 

32

Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ nâng cao chất lượng đàn bò và chế biến thức ăn thô trong chăn nuôi bò thịt tại huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc

Từ tháng 12 năm 2017 đến tháng 12 năm 2020

Trung tâm nghiên cứu Bò và Đồng cỏ Ba vì

Công ty TNHH Ngọc Thạch Chi nhánh tại Vĩnh Phúc

(Thực hiện tại huyện Sông Lô Tỉnh Vĩnh Phúc)

Hỗ trợ chuyển giao 10 quy trình kỹ thuật trong chăn nuôi bò thịt; Đào tạo 10 kỹ thuật viên và tập huấn cho 200 lượt người.

 

33

Ứng dụng tiến bộ KHKT theo phương thức chăn nuôi an toàn sinh học (lợn rừng lai, gà thả vườn) trong chuỗi giá trị khép kín tại tỉnh Tuyên Quang

Từ tháng 3 năm 2019 đến tháng 3 năm 2022

 

Trung tâm nghiên cứu Bò và Đồng cỏ Ba vì

Công ty CP giống vật tư NLN Tuyên Quang (Thực hiện Tại Thành phố Tuyên Quang tỉnh Tuyên Quang)

Hỗ trợ chuyển giao 4 qui trình lợn rừng, lợn rừng lai; Qui mô 40 lợn nái rừng;  Đào tạo 7 kỹ thuật viên và tập huấn cho 150 lượt người.

 

34

Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ xây dựng mô hình chăn nuôi gà lông màu hướng thịt bố mẹ TP và gà thương phẩm hướng trứng HA, hướng thịt TP tại tỉnh Hà Nam

2018-2021

Trung tâm Nghiên cứu gia cầm Thụy Phương

Tỉnh Hà Nam

- Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng thành công mô hình chăn nuôi gà lông màu hướng thịt bố mẹ TP và gà thương phẩm hướng trứng HA, hướng thịt TP chủ động được con giống gà TP ở quy mô phù hợp góp phần phát triển nghề sản xuất giống và nuôi thương phẩm gà lông màu tại Hà Nam.

- Đào tạo 7 cán bộ kỹ thuật cơ sở cho dự án. Tổ chức được 4 lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi gia cầm cho 200 lượt người dân.

- Xây dựng các mô hình chăn nuôi gà của dự án, cụ thể:

+ Mô hình nuôi gà sinh sản TP, quy mô 6600 con bố mẹ(6000 mái TP và 600 trống TP); trong đó nuôi tại 2 mô hình trang trại doanh nghiệp 4000 mái, nuôi tại 4 hộ chăn nuôi 2000 mái; sản xuất được 900.000 gà giống thương phẩm TP.

+ Mô hình gà thương phẩm TP tại 3 huyện thị, mỗi huyện triển khai trên 5 xã. Tổng số gà TP thương phẩm chuyển giao là 60.000 con cung cấp trên 130.000kg thịt hơi gà thương phẩm TP cho thị trường.

+ Mô hình gà thương phẩm HA quy mô 3.000 con mái đẻ trong đó nuôi tại doanh nghiệp 1.500 con mái và tại 2 hộ nông dân 1.500 mái sản xuất gần 700.000 trứng chất lượng cao cho thị trường.

 

 

35

Xây dựng mô hình sản xuất cây ngô và chế biến thức ăn gia súc bằng phương pháp ủ chua cung cấp cho chăn nuôi trâu, bò của người dân các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam” (Chương trình Nông thôn miền núi-Bộ KH&CN)

12/2018 - 2/2021

TS. Phạm Kim Cương -Bộ môn Dinh

dưỡng và

TĂCN

 Quảng Nam

Tập huấn và Chuyển giao quy trình kỹ thuật bảo quản chế biến ngô làm thức ăn nuôi trâu bò

 

36

“Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ phát triển đàn bò thịt tại tỉnh Lào Cai”(Chương trình Nông thôn miền núi-Bộ KH&CN)

12/2018 - 2/2021

TS. Phạm Kim Cương -BM Dinh

dưỡng và

TĂCN

Lào Cai

Tập huấn và Chuyển giao gói kỹ thuật, chăn nuôi bò thịt qua các giai đoạn sản xuất, trồng cây thức ăn, bảo quản chế biến thức ăn làm thức ăn nuôi bò; xử lý môi trường

 

Tải file tại đây

Nguyễn Trọng Tuyển - Phòng Khoa học, Đào tạo và HTQT

Video


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi