Cúm gia cầm vẫn là mối lo ngại ở Anh

06/07/2022

Global Ag Media

 24 tháng sáu năm 2022

Bệnh cúm gia cầm độc lực cao (HPAI) H5N1 đã được xác nhận vào ngày 21 tháng 6 năm 2022 ở những con gia cầm không phải gia cầm bị nuôi nhốt tại một cơ sở gần East Sussex ở Anh. Tất cả những con chim tiếp xúc trong khu vực bị nhiễm bệnh đã được thiết lập để tiêu hủy một cách nhân đạo.

Theo quy định của chính phủ, Khu vực Giám sát (Kiểm soát) Nuôi nhốt chim dài 3 km đã được đặt xung quanh cơ sở.

Trên khắp Vương quốc Anh, Khu vực Phòng chống Cúm Gia cầm (AIPZ) vẫn còn hiệu lực cho đến khi có thông báo mới, chỉ có hợp phần biện pháp nhà ở được dỡ bỏ. Điều này có nghĩa là, trong khi các loài chim được phép ra ngoài, tất cả những người nuôi chim - cho dù họ có nuôi chim cảnh, nuôi thương phẩm hay đàn ở sân sau - phải tiếp tục thực hiện các biện pháp an toàn sinh học hiệu quả và phòng ngừa cho đến khi có thông báo mới.

Global Ag Media. June 2022  Avian influenza still a concern in the UK24. https://www.thepoultrysite.com/news/2022/06/avian-influenza-still-a-concern-in-the-uk


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi