Tùy chỉnh di truyền để xây dựng một con lợn cao cấp

12/09/2023

Genesus Genetics 4 tháng 7 năm 2023

  Bởi: Genesus Di truyền học

Sáu năm trước, Genesus bắt đầu hợp tác với Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Lacombe của Bộ Nông nghiệp Canada ở Lacombe, Alberta và hai năm rưỡi trước, Genesus đã có cơ hội cộng tác sâu hơn về các nguyên mẫu Genesus. Đây là cơ hội để hiểu sâu hơn và thực hiện các dự án nghiên cứu với Trung tâm Lacombe về các nguyên mẫu Genesus. Trung tâm Lacombe sử dụng đực giống Genesus Jersey Red Duroc trên con cái Genesus F-1 để sản xuất lợn thương phẩm và lợn nguyên thủy. Dự án xem xét việc đánh giá chất lượng ở các vết cắt nguyên thủy khác nhau, sau đó xác định các yếu tố di truyền cho phép tái tạo những đặc điểm đó để đáp ứng các mục tiêu cụ thể. Chất lượng thân thịt là đặc điểm di truyền dễ di truyền nhất, nên bắt đầu với di truyền có chất lượng thịt tốt. Genesus đã làm việc 25 năm trong việc sản xuất Thịt lợn có hương vị tuyệt đỉnh. Sự hợp tác này với Trung tâm Lacombe nhằm mục đích thu thập thêm kiến thức về các nguyên tố Genesus và tiếp tục phát triển Thịt lợn nếm thử tối thượng.

 

Bên trong phòng thí nghiệm tại Trung tâm Lacombe

Trong một bài báo gần đây của Prairie Hog Country, Tiến sĩ Bob Kemp, Phó Chủ tịch Chương trình Nghiên cứu, Phát triển và Di truyền tại Genesus đã thảo luận về công việc đang được thực hiện tại Lacombe. “Chúng tôi đang cố gắng hiểu điều gì đang kiểm soát chất lượng, cách đo lường chính xác chất lượng và thành phần trong các nguyên mẫu khác nhau. Trong công việc trước đây, Lacombe đã phát triển một số công nghệ khác nhau hoạt động từ góc độ phân loại. Nhưng chúng tôi không biết liệu chúng có hoạt động từ góc độ chất lượng hay không, vì vậy ý tưởng là đánh giá các phép đo từ các nguyên mẫu khác nhau này để xem liệu chúng có thể được sử dụng để chọn lọc hay không, sau đó điều tra việc sử dụng thông tin bộ gen để điều tra Kiểm soát di truyền của các biện pháp khác nhau ở các loài nguyên thủy khác nhau và mối tương quan giữa chúng”, Kemp cho biết.

 

Những con cái Genesus F-1 được lai tạo với Genesus Jersey Red Duroc bên trong Chuồng nghiên cứu

Cũng được trích dẫn trong bài báo là Manuel Juárez, Nhà khoa học Hiện tượng học tại Trung tâm Lacombe. “Trên khắp thế giới, các nhà đóng gói, nhà di truyền học và nhà sản xuất thịt lợn, họ luôn tìm cách khác biệt hóa và tìm cách giành được lợi thế trong một thị trường rất cạnh tranh.” Juárez cũng cho biết, “Việc đánh giá chất lượng và công nghệ di truyền hiện đang được phát triển tại Lacombe sẽ mang đến cho các nhà đóng gói và nhà sản xuất cơ hội đạt được mức giá cao cho những con lợn được nuôi để phù hợp với thị trường mà chúng sẽ được bán. Đối với người đóng gói, đây là điều quan trọng vì bụng tốt có thể tạo ra doanh thu cao hơn 30% so với bụng hàng hóa. Vì vậy, việc cắt giảm phí bảo hiểm có thể kiếm được khá nhiều tiền so với việc cắt giảm phí bảo hiểm cơ bản.” Ông nói rằng khả năng đảm bảo chất lượng đó là điều cần thiết. “Vì vậy, bắt đầu từ di truyền, nó rất lớn, bởi vì nhóm của bạn đã tốt hơn vì di truyền của bạn tốt hơn. Bạn có thể lấy cả lô này và gửi đến Tây Ban Nha hoặc Nhật Bản hoặc bất cứ nơi nào. Nhưng làm thế nào bạn có thể đảm bảo chất lượng? Bạn có thể thực hiện lựa chọn sau đó và có thể di chuyển thanh một lần, nhưng nếu di truyền của bạn tốt. . . thì cơ hội có được sản phẩm chất lượng cao đó là rất cao.”

Dưới đây là dữ liệu gần đây được lấy từ Trung tâm Lacombe về các cá thể nguyên thủy Genesus từ đực giống Genesus Jersey Red Duroc trên con cái Genesus F-1:

Nhấp vào liên kết bên dưới để đọc toàn bộ bài viết trên Prairie Hog Country về công việc đang được thực hiện tại Trung tâm Lacombe:

Võ Văn Sự dịch từ: Genesus Genetics, 4 July 2023. Customizing genetics to build a premium pig. Https://www.prairiehogcountry.com/2023/06/09/customizing-genics-to-build-a-premium-pig/


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi