Xác định từng con gà với phương pháp mới do Pirbright sáng tạo

02/08/2022

Các kỹ thuật viên động vật đang khám phá các phương pháp ít xâm lấn hơn để xác định gà trong môi trường nghiên cứu

25 tháng 7 năm 2022

The Pirbright Institute Viện Pirbright

Điều này có thể cải thiện phúc lợi của gia cầm trong nghiên cứu và vẫn cung cấp một phương pháp hiệu quả để xác định các cá thể trong quá trình thí nghiệm.

Nhóm nghiên cứu đã khám phá việc sử dụng các dải chân khác nhau để thay thế cho thẻ gắn cánh truyền thống. Băng chân được đánh giá qua một số tiêu chí bao gồm tính dễ ứng dụng và điều chỉnh, tính dễ đọc, ảnh hưởng đến tính di động của gà và giá thành.

Hy vọng rằng nghiên cứu này sẽ có thể cung cấp các hướng dẫn cho các thí nghiệm trong tương lai nhằm xác định các thông số kỹ thuật của dải chân phụ thuộc vào tuổi của gà và độ dài của thí nghiệm.

Việc tiêu chuẩn hóa các phương pháp này sẽ giúp những người làm việc với gia cầm cung cấp mức độ chăm sóc động vật tốt nhất, đồng thời đảm bảo tính chính xác khi thu thập dữ liệu khoa học từ từng loài gia cầm.

Để thu thập đủ dữ liệu cho việc này, các băng đeo ở chân đã được theo dõi hàng ngày trong sáu tháng. Điều này là cần thiết do sự phát triển nhanh chóng của gà con và để đảm bảo rằng không có dải nào gây khó chịu hoặc bị tách rời.

Các kỹ thuật viên động vật phát hiện ra rằng cần phải thay băng từ hai đến ba tuần sau khi đặt băng ở chân đầu tiên. Dựa trên việc thu thập dữ liệu hàng ngày, họ cũng có thể phát triển các tiêu chí xác định để đánh giá độ chặt của băng chân và sẽ được phát triển thêm thành các tiêu chí tiêu chuẩn hóa.

Một áp phích tóm tắt công việc cho đến nay đã được trưng bày tại Đại hội của Viện Công nghệ Động vật (IAT) vào tháng Ba. Đây là hội nghị thường niên thu hút hơn 400 đại biểu đến từ Vương quốc Anh, Châu Âu và Hoa Kỳ, mang đến cơ hội tuyệt vời để giới thiệu tiềm năng sàng lọc này.

Chủ tịch Cơ quan Đánh giá Đạo đức Phúc lợi Động vật (AWERB) của Viện cho biết: “Nghiên cứu này nhấn mạnh cam kết của kỹ thuật viên động vật của chúng tôi trong việc cải thiện phúc lợi của động vật nghiên cứu và cho thấy rằng nếu chúng tôi có thể thay thế các phương pháp xâm lấn bằng các phương pháp không xâm lấn, chúng tôi muốn làm vì thế. Những nỗ lực liên tục để cải tiến phương pháp và tiêu chuẩn hóa quy trình sẽ không chỉ giúp ích cho động vật của chúng ta mà còn đảm bảo các nhà khoa học của chúng ta thu thập dữ liệu chính xác. AWERB đã thực sự ấn tượng với nghiên cứu này và muốn gửi lời cảm ơn tới nhóm chăn nuôi gia cầm. ”

Võ Văn Sự dịch. The Pirbright Institute. New ways of identifying individual chickens explored by Pirbright. https://www.thepoultrysite.com/articles/new-ways-of-identifying-chickens-explored-by-pirbrights-animal-technicians


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi