Xuất khẩu có thể đến từ nhà máy ở Abu Dhabi

02/08/2022

Global Ag Media. 22 tháng 7 năm 2022

Hãng chế biến thực phẩm Brazil BRF cho biết hôm thứ Năm, nhà máy của họ ở Abu Dhabi đã nhận được yêu cầu tiếp tục xuất khẩu thịt gà sang Ả Rập Saudi sau khi bị đình chỉ 3 năm, theo Reuters.

Hai nhà máy gia cầm BRF ở Brazil đã bị đình chỉ xuất khẩu sang Ả Rập Xê-út vào tháng 2 năm 2020. Vào thời điểm đó, Ả Rập Xê Út đổ lỗi cho cáo buộc bất thường trong sản xuất thức ăn chăn nuôi do một cuộc điều tra tội phạm Brazil tiến hành từ năm 2014 đến 2018 là lý do để áp đặt các hạn chế. Trong hồ sơ vào thời điểm đó, BRF cho biết 5 nhà máy khác vẫn được phép xuất khẩu gia cầm sang Ả Rập Xê Út và họ đã bắt đầu chuyển hướng sản xuất sang các địa điểm công nghiệp khác.

Ả Rập Xê Út đại diện cho một thị trường quan trọng đối với BRF.

Võ Văn Sự dịch từ: Global Ag Media.  22 July 2022. Brazil's BRF approved to export chicken to Saudi Arabia. 

https://www.thepoultrysite.com/news/2022/07/brazils-brf-approved-to-export-chicken-to-saudi-arabia


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi