Xuất khẩu thịt của Brazil tăng đáng kể - USDA

05/05/2023

Brazil dự kiến ​​sẽ vượt trội so với các nhà giao dịch lớn khác vào năm 2023

  24 Tháng tư 2023

Global Ag Media, Nam Mỹ

Theo “Báo cáo triển vọng toàn cầu gần đây nhất - the most recent global outlook report” của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), triển vọng thương mại thịt toàn cầu vào năm 2023 là khác nhau. Chỉ có thịt gà được dự báo tăng trong khi thịt bò hầu như không đổi và thịt lợn giảm năm thứ hai liên tiếp.

Xuất khẩu thịt bò, thịt lợn và thịt gà của Brazil đều được dự báo sẽ đạt mức tăng đáng kể và vượt trội so với các thương nhân lớn khác vào năm 2023.

Xuất khẩu thịt bò của Brazil được dự báo cao hơn do nguồn cung có thể xuất khẩu được thắt chặt hơn từ các đối thủ cạnh tranh chính là Argentina và Uruguay, điều này sẽ hỗ trợ các chuyến hàng ngày càng tăng sang Trung Quốc.

Xuất khẩu thịt lợn của Brazil được dự báo cao hơn nhờ khả năng cạnh tranh về giá và gia tăng cơ hội ở Trung Quốc, Chile và Nhật Bản khi các thị trường này giảm nhập khẩu từ EU.

Xuất khẩu thịt gà của Brazil được dự báo sẽ tăng do nước này đóng vai trò là nhà cung cấp nhiều loại sản phẩm cho nhiều thị trường. Nguồn cung có thể xuất khẩu của Brazil sẽ tăng nhờ giá thức ăn chăn nuôi thấp hơn vừa phải.

Võ Văn Sự dịch từ: Global Ag Media,  South America. 24 April 2023.Brazil meat exports to make significant gains – USDA. https://www.thepoultrysite.com/news/2023/04/brazil-meat-exports-to-make-significant-gains-usda


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi