Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi số 110 (Tháng 4/2020)

04/05/2020

MỤC LỤC

Trang

TỔNG QUAN

 

Một số yếu tố ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng trong sản xuất cây thức ăn xanh cho gia súc

2

Nguyễn Văn Quang

 

DI TRUYỀN - GIỐNG

 

Chọn lọc ổn định năng suất bốn dòng vịt chuyên thịt CT

17

Vũ Đức Cảnh, Phạm Thùy Linh, Nguyễn Quý Khiêm, 
Nguyễn Ngọc Dụng, Nguyễn Thị Nga, Trần Thị Thu Hằng, Phạm Thị Xuân, Khuất Thị Tuyên, Hoàng Đình Trường, Phùng Duy Độ và Lưu Thị Thủy

 

DINH DƯỠNG VÀ THỨC ĂN

 

Ảnh hưởng của chế phẩm Probiotic Actisaf đến khả năng sinh sản trên vịt Star 53

31

Trần Đức Hoàn, Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Thị Khánh Linh và Nguyễn Việt Đức

 

Ảnh hưởng của việc bổ sung chế phẩm Lactozym đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng thịt ở gà

41

Trần Đức Hoàn, Phạm Thị Quyên,
Nguyễn Văn Lưu và Nguyễn Thị Khánh Linh

 

CNSH VÀ CÁC VẤN ĐỀ KHÁC

 

Ảnh hưởng của việc bổ sung vitamin E vào môi trường bảo quản đến chất lượng tinh dịch gà nhiều cựa Phú Thọ

55

Bùi Thị Hoàng Yến, Đặng Hoàng Lâm và
Nguyễn Thị Hà Phương

 

Ứng dụng công nghệ thụ tinh nhân tạo để phát triển đàn trâu lai Murrah tại Vĩnh Phúc

65

Nguyễn Đức Chuyên, Nguyễn Văn Đại, Nguyễn Huy Huân, Lưu Văn Hương và Hà Văn Quyết

 

Hiện trạng nuôi dê thịt tại tỉnh Trà Vinh

75

Trương Văn Hiểu, Huỳnh Văn Tuấn,
Nguyễn Thị Kim Quyên và Hồ Quốc Đạt

 

Video


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi