Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi số 112 (Tháng 6/2020)

06/07/2020

MỤC LỤC

Trang

DI TRUYỀN - GIỐNG

 

Kết quả đánh giá bước đầu khả năng thích nghi, sinh trưởng, sinh sản của đàn trâu đầm lầy Thái Lan nhập nội nuôi tại Bình Dương

2

Hoàng Thị Ngân, Phạm Văn Quyến,
Nguyễn Văn Tiến, Bùi Ngọc Hùng, Giang Vi Sal, Nguyễn Thị Thủy và Đoàn Đức Vũ

 

DINH DƯỠNG VÀ THỨC ĂN

 

Ảnh hưởng của lá và trái mít non lên tỷ lệ tiêu hóa, tăng khối lượng và sinh khí methane của dê tăng trưởng

12

Lâm Phước Thành

 

Ảnh hưởng của tỷ lệ khô dầu dừa trong thức ăn hỗn hợp đến sự thải khí CH4 và CO2, dưỡng chất tiêu hóa và thông số dịch dạ cỏ của bò Lai Sind

22

Nguyễn Văn Thu

 

Ảnh hưởng của việc bổ sung tỏi (Allium Sativum) đến tăng trưởng của gà Nòi từ 4 đến 13 tuần tuổi

35

Nguyễn Thị Mộng Nhi và Nguyễn Văn Vui

 

Xác định thời điểm thu hoạch và mức bổ sung rỉ mật phù hợp cho cỏ Panicum maximum cv. Hamil ủ chua

44

Nguyễn Thị Thủy, Phạm Văn Quyến,
Nguyễn Văn Tiến, Hoàng Thị Ngân, Bùi Ngọc Hùng, Giang Vi Sal và Đoàn Đức Vũ

 

CNSH VÀ CÁC VẤN ĐỀ KHÁC

 

Ảnh hưởng của thụ tinh nhân tạo đến kết quả ấp nở của gà Mía lai (♂ Mía × ♀ Lương Phượng)

54

Nguyễn Đức Trường, Trần Thị Hoan, Trần Văn Thăng, Đặng Thị Thúy Yên và Nguyễn Hưng Quang

 

Ảnh hưởng của sự thay thế phân heo bằng nước ép lục bình (Eichhornia crassipes) đến sự sản xuất khí sinh học

61

Nguyễn Văn Thu

 

Đánh giá hiệu quả kinh tế và kỹ thuật chăn nuôi dê thịt tại huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long

68

Nguyễn Văn Thu

 

Ảnh hưởng của quản lý phân bò đến hàm lượng khí CH4, NH3, CO2 và H2S trong chuồng nuôi bò thịt

80

Đậu Văn Hải, Nguyễn Thị Hồng Trinh, Lê Bá Chung, Phạm Minh Quân và Nguyễn Thị Anh

 

Video


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi