Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi số 115 (Tháng 9/2020)

08/10/2020

MỤC LỤC

Trang

DI TRUYỀN - GIỐNG

 

Kết quả chọn lọc ổn định năng suất 3 dòng gà lông màu TN1, TN2 và TN3

2

Phạm Thùy Linh, Nguyễn Quý Khiêm, Nguyễn Trọng Thiện, Đặng Đình Tứ, Lê Ngọc Tân, Vũ Quốc Dũng, Lê Văn Hùng, Nguyễn Thị Thu Hiền và Phạm Thị Lụa

 

DINH DƯỠNG VÀ THỨC ĂN

 

Ảnh hưởng của việc áp dụng các biện pháp thú y vệ sinh phòng bệnh đến khả năng sản xuất của vịt Hòa Lan

13

Nguyễn Thị Hồng Trinh, Đậu Văn Hải, Phạm Minh Quân, Nguyễn Thị Anh và Hoàng Tuấn Thành

 

Kết quả bước đầu của bổ sung probiotic ảnh hưởng đến sự tiêu thụ thức ăn, dưỡng chất và sự sinh sản của thỏ cái lai (Californian x địa phương) ở lứa 1

26

Nguyễn Văn Thu

 

Ảnh hưởng của sự bổ sung năng lượng bằng bột ngô đến môi trường dạ cỏ, sự tổng hợp protein vi sinh vật, sinh trưởng và lên giống của dê cái

39

Nguyễn Văn Thu

 

CNSH VÀ CÁC VẤN ĐỀ KHÁC

 

Kết quả phân tích thành phần hóa học một số nguyên liệu  giàu năng lượng, giàu khoáng sản xuất thức ăn chăn nuôi từ năm 2006 đến năm 2019

52

Đào Đức Hảo

 

Khảo sát nhiệt độ - ẩm độ chuồng nuôi và xác định khẩu phần thức ăn tự trộn phù hợp cho gà thả vườn giai đoạn từ 1 đến 18 ngày tuổi tại Trà Vinh

63

Nguyễn Thị Mộng Nhi

 

Thực trạng phát triển nhà nuôi chim yến tại các tỉnh Nam Bộ

77

Đậu Văn Hải, Nguyễn Thị Hồng Trinh, Lê Bá Chung, Phạm Minh Quân, Nguyễn Thị Anh và Đỗ Tú Quân

 

Video


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi