Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi số 123 (Tháng 5/2021)

08/06/2021

MỤC LỤC

Trang

TỔNG QUAN

 

Một số vấn đề về loại thải trong chăn nuôi bò sữa

2

Phạm Văn Giới và Võ Văn Sự

 

DI TRUYỀN - GIỐNG

 

Đặc điểm ngoại hình và khả năng sản xuất của ngan Trâu

13

Nguyễn Quý Khiêm, Trần Thị Hà, Phạm Thị Kim Thanh, Đỗ Thị Nhung, Đặng Thị Phương Thảo, Nguyễn Thị Minh Hường,
Tạ Thị Hương Giang và Nguyễn Thị Tâm

 

Khả năng sản xuất của lợn đực giống Landrace nuôi tại Công ty cổ phần giống chăn nuôi Bắc Giang

22

Trần Đức Hoàn và Đặng Huy Phong

 

Khả năng sản xuất của con lai giữa gà Lạc Thủy dòng trống LT1 với dòng mái LT2

33

Nguyễn Thị Mười, Phạm Công Thiếu, Nguyễn Huy Đạt, Phạm Thị Thanh Bình, Lê Thị Thúy Hà, Nguyễn Thị Hải, Ngô Thị Tố Uyên,
Trần Thị Thu Hằng và Chu Thị Thanh Thủy

 

Chọn lọc nâng cao khả năng sinh trưởng của lợn đực giống Duroc, Landrace và Yorkshire thuần nuôi tại Công ty Lợn giống Hạt nhân Dabaco

41

Lưu Văn Tráng, Trần Xuân Mạnh, Phạm Văn Học, Lưu Quang Dư, Nguyễn Văn Khoa và Đặng Vũ Bình

 

Chọn lọc cải thiện tính trạng số con sơ sinh sống/ổ của lợn nái Landrace và Yorkshire thuần nuôi tại Công ty Lợn giống hạt nhân Dabaco

53

Lưu Văn Tráng, Trần Xuân Mạnh, Phạm Văn Học, Lưu Quang Dư, Nguyễn Văn Khoa và Đặng Vũ Bình

 

DINH DƯỠNG VÀ THỨC ĂN

 

Ảnh hưởng của phụ phẩm quả dứa đến thành phần dinh dưỡng, khả năng tiêu hóa và hiệu quả sử dụng khẩu phần ăn hỗn hợp hoàn chỉnh lên men (FTMR) trên dê thịt

65

Nguyễn Thị Hà Phương,
Bùi Thị Hoàng Yến và Đặng Hoàng Lâm

 

Xác định giá trị năng lượng trao đổi và axit amin tiêu hóa hồi tràng chuẩn thích hợp trong khẩu phần lợn nái cấp giống bố mẹ ở giai đoạn mang thai

77

Đoàn Vĩnh, Lã Thị Thanh Huyền, Đinh Thị Quỳnh Liên, Nguyễn Duy Khánh, Phạm Ngọc Thảo
và Phan Thị Tường Vi

 


Tìm kiếm tài liệu chăn nuôi